Markedsleder på utslippsfrie busser

Den polske bussprodusenten Solaris har gjort opp status for 2021 og slår fast at merket er markedsleder for utslippsfrie busser i Europa med en markedsandel på 15,1 prosent.

Dette viser en god stabilitet, ettersom Solaris kan vise til en markedsandel for utslippsfrie busser på 15,5 prosent sett hele perioden under ett fra 2012 til 2021.

Totalt solgte selskapet 1.492 busser i fjor og hadde en omsetning på 721 millioner euro. Til tross for en vanskelig periode med pandemi er likevel omsetningen i 2021 større enn de to foregående årene.

Av de 1.492 bussene utgjorde 41 prosent lav- og nullutslippskjøretøy i form av elbusser, hydrogenbusser, trolleybusser i hybridbusser. Av disse var så vidt mange som 54 hydrogenbusser til kunder i Italia, Tyskland, Nederland og Sverige. Solaris er dessuten markedsleder på trolleybusser i Europa.

Flere store kontrakter inngått i 2021 gjør at Solaris ser store muligheter i tiden som kommer:

– 123 elbusser til Romania

– 250 Solaris Urbino 12 med CNG-drift til Madrid.

– 100 CNG-busser (12-meters og leddbusser) til Tallinn

– 161 hybride diesel-elektriske Urbino 12 til den fransktalende delen av Belgia

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.