MAN: Look to Scandinavia

«Se til Skandinavia» kan man gjerne sette som overskrift på en digital pressekonferanse MAN Truck & Bus gjennomførte for skandinaviske journalister 28. mars. Bussmagasinet.no deltok selvsagt på pressemøtet.

Danmark, Norge og Sverige tar en foregangsrolle innen elektrifisering av gods- og persontransport. MAN Truck & Bus tilfredsstiller kravene fa disse markedene med sin elektriske MAN Lion’s City E bybuss, den helelektriske MAN eTGE varebilen og – fra 2024 – også med den nye MAN eTruck.

Mens noen andre europeiske land fortsatt er i startblokkene, har elektrisk mobilitet allerede ankommet Skandinavia for fullt, sier MAN. Dette gjenspeiles i selskapets ordrebøker. Innen utgangen av 2023 skal mer enn 370 elektrisk drevne MAN-bybusser være i drift her. Det inkluderer blant annet 76 busser som skal leveres i Oslo mot slutten av året. I tillegg kommer ytterligere bestillinger som vil bli levert de neste årene. Mer enn 130 elektriske MAN eTGE-varebiler har også vært i drift hos skandinaviske kunder siden 2019.

– På grunn av fremtidsrettede politiske beslutninger og åpenheten for innovasjon i brede deler av befolkningen, spiller de nordiske landene en modellrolle når det gjelder e-mobilitet. Vi trenger denne ånden i hele Europa slik at transportomleggingen kan lykkes, sier Alexander Vlaskamp, toppsjef i MAN Truck & Bus SE.

Den kommende MAN eTruck vil bli vist i Skandinavia for første gang under Transportmessen i Herning i Danmark 20. – 22. april, sammen med blant annet «Årets buss 2023», den helelektriske bybussen Lion’s City E. Skandinaviske kunder er prioritert og får sine første eTruck fra den første produksjonen i 2024.

MAN lovpriser den omfattende produksjonen av fornybar energi som gjør landene i Skandinavia til foregangsland for hele Europa når det gjelder å redusere CO2-utslipp i transportsektoren. Norge har nesten 100 % bærekraftig elektrisitetsproduksjon, hovedsakelig fra vannkraft. I Danmark var rundt 74 og i Sverige 63 prosent av energien som ble generert i 2022, fornybar fra vind, vann, biomasse eller sol.

Vlaskamp lovpriste særlig den raske utviklingen i Norge og til dels Danmark. Begge hovedstedene tar mål av seg å være 100 prosent utslippsfrie i 2030. Dette året har dessuten Norge en målsetning om at 30 prosent av lastebilparken skal være utslippsfri (23.000 enheter) og at elektriske lastebiler skal utgjøre 75 prosent av nysalget. Videre skal Norge ha 9000 utslippsfrie bybusser, mot 700 i dag.

Samtidig poengterer MAN at konkurransen, særlig når det gjelder busser, er beinhard. Elektrifiseringen har medført at en rekke produsenter man tidligere har sett i Skandinavia, ikke minst kinesiske, har meldt seg på banen og tatt en betydelig del av bybussmarkedet.

Infrastrukturen en utfordring

Kjøretøyene er der eller vil finnes i løpet av kort tid, men det er verre med infrastrukturen til å lade alle de elektriske nyttekjøretøyene som etter hvert skal på veien. Særlig lantransportbilene vil kreve mye strøm til den kommende Megawatt-ladingen som er nødvendig for at ladepausene ikke skal bli for lange. MAN anslår at 50 prosent salg av elektriske lastebiler i 2030 vil kreve 17.500 Megawatt ladepunkter og en strømmengde på 35 tWh i året. Det vil kreve 6000 nye vindturbiner. Da er det lettere for bussene. Her regner MAN med at 95prosent skal være utslippsfrie i 2030 og at det krever «bare» 1 tWh fra 200 vindturbiner.

Så langt har imidlertid utbyggingen av ladepunkter for tunge nyttekjøretøy gått altfor langsomt. For å medvirke til økt satsning på dette området, har Traton-gruppen (Scania og MAN i Europa) sammen med Volvo og Mercedes-Benz etablert et Joint Venture under navnet Milence for å investere fem milliarder euro i å bygge et ladenettverk på 1.700 ladepunkter langs hovedveinettet i Europa.

Vlaskamp fikk naturlig nok spørsmål om hvilken plass MAN mener hydrogen vil ha innenfor fremtidens transport. – Vi forsker både på hydrogen brukt i brenselceller og forbrenningsmotorer, svarte han. Men samtidig poengterte han at hydrogen, og da snakker vi om grønt hydrogen produsert med fornybar energi, ikke vil være regningssvarende i inneværende tiår.

I denne sammenhengen ble det vist en slide som viser at 75 prosent av tilført energi nyttiggjøres i et batteridrevet kjøretøy, mens andelen er nede på bare tredjeparten, altså 25 prosent, når det gjelder hydrogendrevne biler.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.