– Vi må gjøre klimapolitikken Trump-sikker

– En Trump-sikker klimapolitikk er en politikk som gjør utslippsfri teknologi så konkurransedyktig at selv den mest hardbarka klimafornekter vil kjøpe den, sa ZERO-leder Marius Holm i sin tale til over 1000 deltakere på Zerokonferansen forleden.

ZERO-leder Marius Holm ba også norskepolitikere og næringslivsledere ta et oppgjør med det han kalte”Klimafornektelse 2.0”: Troen på at ”norsk olje- og gassnæring vil sikre verdiskaping og velferd i mange tiår til, også dersom Paris-målet nås.”

Holm viste hvordan utslippsfri teknologi vilkunne fjerne hele markedet for oljen – fra oppvarming og industri,til biler, lastebiler, skip og fly – og at dette faktisk er nødvendig for å lykkes med Paris-målene. Det vil igjen gjøre at framtidige investeringer i olje ikke vil være lønnsomme.

– At gamle oljefelt er lønnsomme, er ikke noe argument for å investere i nye, hvis de er ulønnsomme. Norsk oljepolitikk handler ikke om Statfjord. Den handler om nye felt, om Lofoten, om Barentshavet, og om det er lurt å holde stø kurs, når verden skal inn i en sving, sa Holm.

I stedet oppfordret Holm til lederskap som kanta Norge fra ”fossil til grønn særstilling”. Han utfordret spesielt statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre som begge fikk entre talerstolen senere på konferansen. Men han bemerket også at salen med over 1000 næringslivsledere, politikere og byråkrater alle kunne bidra til omstillingen.

– Min drøm er at dere blir noen av de grønne heltene, som i 2040 kan se tilbake på at dere gjorde en forskjell,sa Holm.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.