Lumiplan sammen med Sagasystem skal levere informasjonsskjermer

Nettbuss har valgt Sagasystem sin samarbeidspartner Lumiplan for leveranse av nye informasjonsskjermer i bussene.

De reisende med bussene i Romerike vil snart få en ny opplevelse på sin reise. Alle nye busser får ny informasjonsskjermer av typen Lumiplan multimediaskjerm. Det blir montert to type skjermer. En 37″ skjerm montert i tak og en 48″ skjerm plassert i siden, rett på motsatt side av midtdøren.

Det skal totalt monteres 500 skjermer i mer enn 200 busser innen oppstart i august 2019. På skjermene vil de reisene kunne lese om ruten, andre tjenester på linjen og en rekke annen nødvendig informasjon.

Sagasystem og deres samarbeidspartner Lumiplan jobber tett sammen om nye teknoligiske løsninger for persontransport, med Norden som sitt marked.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.