Lokaltransport for ungdom vant Kollektivprisen 2018

Det ble Sogn og Fjordane Fylkeskommune med Lokaltransport for Ungdom som stakk av med Kollektivprisen for 2018.

Juryen poengterte at tiltaket gir en viktig målgruppe et bedre kollektivtilbud. Tilbudet gir ungdommer mulighet for å delta på fritidsaktiviteter også i områder hvor det ikke kjører kollektivtransport. Lokaltransport for Ungdom er også brukerstyrt, da det er ungdomsrådene i de ulike kommunene i Sogn og Fjordane som bestemmer tilbudet.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.