LL Setesdal Bilruter vant Setesdalen

LL Setesdal Bilruter vant anbudskonkurransen om Setesdal og Vennesla nord i Aust- og Vest-Agder. Fire tilbydere var med i Konkurransen, men det var LL Setesdal Bilruter som hadde det laveste tilbudet.

– Det har i de siste par månedene vært gjennomført anbudskonkurranse om busstjenester i Setesdalen og Vennesla nord. Det var fire tilbydere i konkurrasen. Sørlandsruta AS, LL Setesdal Bilruter, Boreal Transport AS og Nettbuss AS, skriver Siv Wiken hos Agder Kollektivtransport AS AKT i en sms tirsdag kveld.

LL Setesdal Bilruter var den som hadde lagt inn det laveste tilbudet og vant anbudskonkurransen. Området strekker seg fra Vennesla i Vest-Agder til Hovende helt nord i Setesdal i Aust-Agder. Det er snakk om rundt 35 til 40 busser av ulike størrelser.

– Selskapene som var med i konkurransen får i kveld tilsendt meddelelse om at AKT har til hensikt å tildele LL Setesdal Bilruter kontrakten. Vi går nå inn i en karens-/klagefristperiode. Karensperioden er satt til 23. februar klokken 12.00. Kontrakt med LL Setesdal Bilruter kan evetuelt først inngås etter karensperiodens utløp, skriver Wiken videre.

LL Setesdal Bilruter har siden 1920 kjørt buss- og godstransport i Setesdalen. I dag er det Terje Greibesland (bildet) som er daglig leder i konsernet. Selskapet vant i 2014 anbudet i Froland, Arendal, Grimstad og Lillesand. Der var oppstart 1. januar 2015. I følge selskapet selv, så har dette anbudet til nå gått knirkefritt og med overskudd.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.