Leveranseproblemer for Elbussene til Drammen

Det er uvist når de seks elektriske bussene fra Ebusco ankommer Drammen. Bussene skulle vært i drift i slutten av November. Nå er det lyst ut anbud på mulig dekningskjøp av fire til seks elektriske busser for å kjøre linje 51 mellom Mjøndalen og Drammen.

– Infrastrukturen står oppe til den 30. november i Mjøndalen og uken etter vil det være klart i Drammen, sier administrende direktør hos Brakar, Terje Sundfjord.

Han bekrefter på telefon at det nå er kommet opp noen utfordringer på leveringen av de seks Ebusco batteribussene som skulle vært på plass nå.

– Utfordringen har vært å få en eksakt dato fra Ebusco på levering, sier Sundfjord som nå har satt i gang en reserveplan hvis ikke Ebusco kommer opp med en leveringsdato Brakar kan leve med.

– Vi er forberett på å måtte sette i gang å hente inn tilbud på erstattningsbusser, noe som er helt i henhold til offentlig innkjøp. Men vi velger å håpe at Ebusco skal komme opp med en leveringsdato som er innefor 1. kvartall 2018, forklarer Sundfjord.

Derfor har Brakar nå lyst ut anbud på dekningskjøp av fire til seks elektriske busser som må være kompatible med denne ladeinfrastruktur og ladeinfrastrukturen skal benytte den i daglig drift.  Busslinje 51 som går mellom Mjøndalen stasjon i Nedre Eiker kommune og Drammen busstasjon. Det er 15,2 km mellom endestoppestedene på linjen.

Det er Siemens som har levert ladeinfrastrukturen etter en anbudskonkurranse i 2016. Det etter at Brakar selv valgte å sette sammen bussleverandør opp mot ladeinfrastruktur. Dermed ble Ebusco valgt som leverandør av busser og Siemens på ladeinfrastruktur.

– Vi satser på at Ebusco nå skal gi oss et svar på leveringsdato, så vi slipper å benytte oss av alternativet. Men vi har ikke fått en endelig produksjonsplan fra Ebusco, avslutter Sundfjord.

Kjenner seg ikke igjen
Bjarne Helge Jordalh hos Ebusco Norway AS kjenner seg ikke helt igjen i saken. Han mener at mye av forsinkelsene er grunnet at det ble gjort endringer på hvem som skulle levere ladeinfrastrukturen.

 – Vi vant anbudet på både busser og ladeinfrastruktur, men Siemens klaget dette inne og Brakar tok klagen til følge. Derfor har det blitt noen forsinkelser i forbindelse med dette, forklarer Jordahl hos Ebusco Norway AS.

I utgangspunktet skulle det ikke være utfordringer å benytte Siemens, da Ebusco også, i følge Jordahl, benytter OppCharge ladesystem.

– Men når vi begynte å se nærmere på bussene og ladesystemet, så sa Siemens at OppCharge ikke er et standard ladesystem. Noe som gjorde at bussene våres ikke var kompartible med deres system. Så Siemens kom opp med sine krav og føringe som vi nå har jobbet med, forklarer Jordahl som legger til at de har hatt en god og tett dialog med Siemens hele veien.

Han håper at bussene vil være på plass i februar 2018, men også her ligger det en utfordring.

– Vi vet at dette er da kineserne feirer deres nyttår og da stenges bedriften ned for en måned. Derfor håper vi at bussene er på båt opp til oss innen da, sier Jordahl.

Klarer ikke Ebusco og levere bussene innen 1. kvartall 2018 kan Brakar bli nødt til å kanselere ordren og velge ny leverandør.

Brakar har derfor satt i gang en prosess for å hente inn tilbud for dekningskjøp. De ber om tilbud på fire til seks elektriske busser som kan lade på Siemens ladeinfrastruktur. Bussene skal være to-akslet klasse I bybusser med laventre eller lavgulv. Og bussene må kunne leveres raskt, og leveringstid vil derfor sannsynligvis være et tildelingskriterium.

 

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.