– Vi har ikke lagt hinder i prosessen

Siemens er tydelige på at de ikke har lagt hinder eller vært med å forsinke prosessen frem mot bussleveransen. De mener at de tvert imot har gjort hva de kunne for å både levere ladeinfrastruktur på tiden og ha dialog med bussleverandøren i forkant av leveransen.

– Vi kjenner oss overhode ikke igjen i det Bjarne Helge Jordahl sier om oss, sier Christian Jahr hos Siemens Mobility.

Da Brakar tildelte kontrakten på busser og ladeinfrastruktur til Ebusco, viste det seg at Siemens hadde gitt inn tilbud som kom rimeligere ut. Og derfor burde vunnet anbudet. Dette ble klaget inn og Brakar tok klagen tilfølge og tildelte Siemens kontrakten på ladeinfrastruktur.

– Det var tildelt feil vinner på ladeinfrastrukturen, noe vi klaget inn og fikk medhold i. Vi hadde det beste tilbudet og ifølge loven for offentlige innkjøp var vi rette leverandør her, forteller Jahr.

Siden da har de hele tiden jobbet for å levere deres produkter til rett tid før oppstart, noe de også har gjort.

– Vi har levert det vi skulle og var også tidlig i møte med Ebusco. Alt i april var vårt første møte om kommunikasjons grensesnitt for at systemet skal fungere mellom buss og ladesystem, sier han.

Det er to viktige detaljer bak OppCharge som må fungere for at bussen skal bli ladet opp. Det fysiske grensesnittet da pantografen senkes og treffer strømskinnene på taket, og kommunikasjons grensesnittet mellom ladestasjon og bussens elektronikk. Dette er utprøvd på flere busser fra for eksempel Volvo og Solaris.

– Systemet er ikke enda modent, men vi har testet dette ut på flere bussmodeller og har det i full drift siden 2014 i flere land. Det må ha kommunikasjons integrasjon for å fungere. Og her i Norge har vi systemet også i Oslo som et eksempel, forteller Jahr. I Oslo settes det i drift to Solarisbusser inne kort tid som også har ledeinfrastruktur fra Siemens. Dette systemet er helt identisk med det som nå straks er ferdig oppført i Drammen.

Siemens har deres to ladesystemer oppe og de blir spenningsatt før jul, mens bussene fra Ebusco enda ikke er bygget.

– At bussene ikke er klare, er ikke noe vi skal ha skylden for. Vi har holdet vår del av avtalen, avslutter Jahr.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.