Langt steg nærmere utslippsfri kollektivtrafikk

Onsdag ble to viktige busskontrakter signert av Ruter, Unibuss og Nobina. Kontraktene har kort varighet og legger til rette for raskere innfasing av elektriske busser i Oslo.

– Disse kontraktene gjør at Ruters kunder får et robust og solid busstilbud som er svært miljøvennlig. Kontraktene er korte fordi de da gjør det mulig å starte el-bussdrift så snart teknologien og driftssystemet er testet og funnet tilstrekkelig pålitelig, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Ambisiøse mål
– Oslo har ambisiøse klimamål og disse kontraktene er et viktig steg på veien mot fornybar energibruk i kollektivtrafikken, sier Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel (MDG).

Målet er at all kollektivtrafikk i Oslo og Akershus skal drives på fornybar energi i 2020. Gjennom rollen som innkjøper i kollektivtrafikk påvirker Ruter markedet gjennom innovative offentlige anskaffelser som fremmer grønn vekst.

– Dialogen med busselskapene har vært veldig konstruktiv, og disse kontraktene sikrer at vi raskest mulig kan starte innfasingen av utslippsfrie elektriske busser i indre by, sier Ruter-sjefen.

Testing av elbusser vil pågå de neste årene for å sikre nødvendig kompetansebygging og erfaring. Fra 2020 er det planlagt at 80-90 elektriske busser vil trafikkere på de mest sentrumsnære busslinjene i Oslo.

ruter_small Mer kollektivtrafikk for pengene
Ruters reisetall viser at det ble gjennomført rundt 44 millioner kollektivreiser på linjene i Indre by-kontrakten og på linje 25 i 2015. Veksten fortsetter, i årets fem første måneder har passasjertallet økt med fire prosent.

Indre by-kontrakten består av seks hovedlinjer sentralt i Oslo, i tillegg til flere natt- og morgenbusslinjer. Alene står disse linjene for 40 prosent av bussreisene i Oslo. De reisende kan også glede seg til at det settes inn leddbusser på linje 28 og 34 fra april neste år. Unibuss vant kontrakten blant annet fordi de har den mest ambisiøse og mest realistiske reduksjonen av klimagassutslipp.

– Vi er takknemlige for fornyet tillit fra Ruter til Unibuss, og vil gjøre vårt aller beste for fornøyde reisende i årene som kommer. Nå tar vi Oslo et langt steg nærmere utslippsfri kollektivtrafikk og vil bistå Ruter med vår kunnskap om det fremste innen ny, innovativ teknologi for miljøvennlige busser. Vi gleder oss til å sammen sikre innbyggerne i Oslo et godt og bærekraftig, grønt kollektivtilbud i mange år fremover, sier Øystein Svendsen, administrerende direktør i Unibuss.

KruterII_smallontrakten skal betjenes med 110 leddbusser, 75 av disse er helt nye. De siste 35 bussene får ombygd motorene som tilsvarer Euro 6 standard. Kontrakten for Oslo Indre By har en årlig verdi på vel 260 millioner kroner og er gitt for tre år med mulighet for to års forlengelse. Euro 6-standarden reduserer utslippene av NOx med 80 prosent sammenlignet med Euro 5-standarden.

Kontrakten på linje 25 (Majorstuen – Lørenskog) skal betjenes av Nobina. Dette er en av Ruters mindre kontrakter med drøyt tre millioner reiser per år. Den nye kontrakten vil ved oppstart også innlemme linje 22 og vil gi et langt bedre og mer robust rutetilbud, spesielt i rushtiden.

– Vi er glade for at Ruter gir Nobina denne tilliten slik at vi sammen kan bidra til flere og mer fornøyde kunder i Oslos kollektivtrafikk. Vi ser frem til et godt og langsiktig samarbeid med Ruter hvor vi sammen tar et viktig steg i retning av et bedre miljø med busser som går på fossilfritt drivstoff, sier Philipp Engedal, administrerende direktør i Nobina.

Linjene skal betjenes med 24 nye bybusser som kjører på 100 prosent fornybart drivstoff.  Kontrakten for linjen 25 har en verdi på 49,5 millioner kroner årlig, og er gitt for tre år med mulighet for tre års forlengelse.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.