Lånekassen klar for bussjåførutdanningen

I statsbudsjettet for 2018 åpnes det for at Lånekassen skal kunne støtte bussjåførutdanning for voksne personer. Budsjettet vedtas i disse dager, og ordningen vil gjelde fra august 2018, melder NHO Transport.

-Dette er et gjennombrudd for bussnæringen. Lånekassen har til nå ikke kunnet finansiere utdanninger som er kortere enn ett semester. Vi håper ordningen nå utformes slik at den blir attraktiv for alle dem som vil bli bussjåfører, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Kostbart

Utdanningen består av to deler, nemlig førerkort klasse D og yrkessjåførkompetanse for persontransport. Begge deler er relativt kostbart. Yrkessjåførkurset kan tas på fulltid over fem uker og koster ca. 36.000 kroner. Hvor dyrt førerkort klasse D er, avhenger av hvor mange timer man trenger før man består førerprøven, men kostnadene er minst like store som for yrkessjåførkurset.

De raskeste kandidatene vil klare seg med ca. 75.000 kroner. De som har liten erfaring med trafikkbildet eller svake norskkunnskaper kan ofte ha behov for langt flere timer, og prisen vil fort stige til mer enn 100.000 kroner.

-Det er viktig at forskriften gir Lånekassen fleksibilitet til å gi den finansieringen som er nødvendig for de ulike kandidatene som ønsker å bli bussjåfør, sier Lunde.

Stort behov

Behovet for bussjåfører er stort over hele landet. Ifølge en kartlegging Urbanet Analyse har gjort for NHO Transport trengs det 14.000 nye bussjåfører frem til 2030 for å erstatte dem som pensjonerer seg.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.