Lader elbusser med dieselgenerator

I Harrogate i Storbritannia så driftes alle de elektriske bussene med strøm produsert av en dieselgenerator. Dette er en midlertidig løsning, melder operatøren.

Tanken bak elektriske busser er at de skal driftes med grønn energi for å kunne kalles en null utslipps tiltak. Men i byen Harrogate i Storbritannia så lades alle de elektriske busser av en dieselagregat.

I forkant av innkjøpet av de åtte elektriske bussene støttet staten opp med 2,25 millioner pund, mens Harrogat Bus Company la 1,7 millioner pund på bordet. Planen var å kunne kjøre miljøvennlig i byens gater. Men nå tre måneder etter at bussene kom i drift, lades de fremdeles via dieselgenerator.

– Det å lade bussene via dieselgenerator er en midlertidig løsning frem til infrastrukturen er på plass, sier Keith Roebuck, daglig leder hos Harrogat Bus Company.

Han innrømmer at dette ikke er den ideelle situvasjonen, men at de ikke har så mange andre valg frem til ladestasjoner er på plass.

– Vi jobber hardt for å løse infrastruktur problemet, men det er byråkratiet som hindrer oss fra å bruke ladestasjoner som planlagt, sier han.

Man han understreker at byen er blitt noe mer grønnere av tiltaket, og at den vil bli enda grønnere når ladeinfrastrukturen er på plass.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.