Kristiansand: konkurransen er i gang – oppstart 1. juli 2018

Fra 1. juli 2018 er alle bussene i Kristiansandsområdet hvite. Bybussene vil ha hybrid, gass eller helelektrisk fremdrift, mens resten vil muligens gå på biodrivstoff. Nå er konkurransen i gang om hvem som skal drive rutekjøringen.

Agder Kollektivtrafikk AS AKT lyste nettopp ut anbudskonkurransen for bussdrift fra 1. juli 2018 til 1. juli 2025 med 1+1+1 års opsjon. Det vil i korte trekk bety 10 års anbudstid om begge parter er fornøyd med oppdraget.

130 busser skal settes inn i drift på 27 ulike linjer og et stort antall skoleruter i Kristiansand og omliggende kommuner Lillesand, Birkeland, Søgne, Songdalen og Vennesla. Bussdepoet like nord for Kristiansand sentrum er under bygging og her blir det plass til nær 150 busser.

Alle busser som skal brukes i bylinjer må drives frem med hybridteknologi, heleelektrisk eller biogass, kommer det frem i materiellbeskrivelsen. Helelektriske busser er ikke et krav, men det er lagt inn en opsjon på elbusser i beskrivelsen hvor AKT kan kreve at operatør benytter helelektriske busser på samtlige avganger på linje 10 og linje 13. AKT forplikter seg til å gi beskjed om hvorvidt opsjonen skal utløses innen en uke etter kontraktsinngåelse om de ønsker å benytte batterielektriske busser fra oppstartsdato. Og AKT har lagt tilrette for 8 ladestasjoner ved bussdepot.

Alle bussene skal tilfredstille utslippskrav Euro VI og kunne kjøres på 100 prosent biodrivstoff. AKT har en opsjon på bussene som skal kjøres i Kristiansand kommune. Der kan det bli opp til 100 prosent biodrivstoff på bussene.

Alle bussene skal lakkeres hvite med klarlakk, AKT godtar ikke foliering. Busser som skal kjøre i bylinjer skal ha dobbedør fremme og midt (2+2+0) og ved 3 aksler skal bussen ha en tredjedør (2+2+1/2+2+2), mens forstad og distrik kan ha enkel dør fremme og dobbeldør midt (1+2+0). Bussens alder under utførelsen av oppdraget kan ikke overstige 10 år på by- og forstadslinjer, mens på distrikslinjer er maksimalalder satt til 15 år.

Bussene som skal kjøre på bylinjer skal være laventrè eller lavgulvsbuss. På forstad skal en kjøre med laventrè. På distrikslinjer kan en kjøre med laventrè eller normalgulv. Høyden fremme i normalgulv må ikke overstige 95 cm og 115 ved midtdør. Og det er ikke i følge AKT tillatt med trinn mellom fordør og midtdør.

AKT har satt pris som eneste tildelingskriterie for bussanbudet i Kristiansandområdet, men det er penger å tjene på å velge miljøløsninger som elbuss og biodrivstoff.

Foto: Illustrasjonsbilde av Euro VI buss

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.