Krever andre kabotasjeregler

– Mangelen på et godt  regelverk for utenlandske buss-selskapers kjøring her i landet kan medføre at vi mister mange av våre mindre, lokale buss-selskaper.  Derfor krever vi nå en snarlig endring av regelverket!

Dette sier leder i Yrkestrafikkforbundet i Finnmark, Fred Nibe, til Bussmagasinet.

I fylket har det vakt sterke reaksjoner at Busscharter.no AS; som nå har overtatt kjøring av cruiseturister til Nordkapp fra Boreal, har leid inn både svenske og danske buss-selskaper til å ta unna Nordkapptrafikken.

«Midlertidig»

– Innen godstransport har vi fått på plass et kabotasjeregelverk som begrenser utenlandske aktørers aktivitet i det norske markedet.  Når det gjelder buss har vi imidlertid et regelverk som tillater at utenlandske busser kan kjøre «midlertidig» her i landet.  Dette utnyttes nå til fulle  av selskaper som finner at de kan tjene på å la utenlandske selskaper ta oppdrag her, påpeker Nibe.

Fra Øst-Europa

Han sier at forskjellene i lønn og arbeidsvilkår tross alt ikke er så store fra norske til svenske og danske selskaper.  – Men hvis vi ikke får et godt regelverk på plass, så  frykter vi at det om kort tid også vil benyttes buss-selskaper fra Øst-Europa til kjøring her i landet.  Her kan man nemlig få busser og sjåfører til langt lavere pris, sier Nibe.

Småselskapene kan forsvinne

Det er dermed fare for at vi får inn utenlandske selskaper som «skummer fløten» i sommersesongen –  på bekostning av mindre norske turbuss-selskaper, som til nå har hatt mye  av turistkjøringen.  Det kan rive inntektsgrunnlaget bort for  mange små selskaper.  Hvem skal da kjøre idrettslag og pensjonister i vinterhalvåret? undrer Nibe.

Han sier at Yrkestrafikkforbundet  arbeider for å få et snarlig møte med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa hvor denne saken vil bli tatt opp.  Forbundsleder Svein Furøy i YTF vil stille på det møtet.


(Foto: Geir Johansen)

Svenske og danske buss-selskaper er nå leid inn av Busscharter.no AS – for å kjøre cruiseturister opp til Nordkapp.  På bildet er Nordkapp-turister fra Hurtigruten på vei inn i Cominor-busser som skal ta dem opp til det velkjente Nordkapp-platået.