Konkurrenten.no krever 102 millioner av Nettbuss

Ekspressbusselskapet Konkurrenten.no går til sak mot Nettbuss for å ha drevet ulovlig busskonkurranse i strid med EØS-avtalen. Konkurrenten.no mener Nettbuss har kryssubsidiert omfattende tap på ekspressbussene sine med ulovlig statsstøtte som det NSB-eide selskapet ifølge norske myndigheter fikk utbetalt mellom 2004-2014 ved å innlevere uriktige produksjonsrapporter til det offentlige. 

Konkurrenten.no er en privateid lavprisaktør som siden 2002 har utfordret det tidligere monopolet til Nettbuss på den viktige ekspressbussruten mellom Oslo og Kristiansand, som hvert år frakter mer enn en halv million passasjerer.

— Nettbuss har i mange år forsøkt å presse oss ut blant annet ved å øke avgangene sine med 238 prosent for å drive ned passasjerbelegget vårt på en kunstig måte og med store tap. Til sammenligning ligger den gjennomsnittlige veksten i det norske bussmarkedet på 1.5 prosent i året, sier styreleder Tom Roger Øydne i Konkurrenten.no.

Erstatningssaken følger i kjølvannet av flere ESA-etterforskninger.

— Hele sakskomplekset startet å rulle i 2011. Da gikk Konkurrenten.no til ESA etter å ha fattet mistanke om at Nettbuss mottok ulovlig statsstøtte i form av overbetaling for busskontrakter som selskapet hadde fått av det offentlige uten anbudskonkurranse, sier advokat Jon Midthjell som representerer Konkurrenten.no.

Konkurrenten.no mistenkte at Nettbuss brukte overbetalingene fra det offentlige til å kryssubsidiere tap på de konkurranseutsatte ekspressbussene sine.

ESA ga i 2012 Konkurrenten.no medhold i Aust-Agder fylkeskommune hadde gitt Nettbuss busskontrakter verdt mer enn 1.2 milliarder kroner uten anbudskonkurranse og i strid med EØSavtalen. ESA åpnet deretter etterforskning av utbetalingene som Nettbuss hadde fått under disse kontraktene.

_DSC1274Under ESAs fire år lange etterforskning oppdaget norske myndigheter kun ved det de selv har beskrevet som en tilfeldighet, at Nettbuss hadde innlevert uriktige produksjonsrapporter som hadde ført til at selskapet hadde fått betalt for kjøring av skolebuss i 51 uker i året selv om skoleåret bare har 38 uker, for kjøring av ruter som var nedlagt, for ruter som ble betalt av andre kommuner og for konkurranseutsatte ruter som falt utenfor kontraktene.

ESA ga i mai 2015 Konkurrenten.no medhold i at Nettbuss hadde fått utbetalt ulovlig statsstøtte og påla norske myndigheter å kreve pengene tilbake fra Nettbuss for å nøytralisere konkurransefordelene som selskapet dermed urettmessig hadde oppnådd.

— De siste fire årene viser regnskapene at ekspressbussene til Nettbuss gikk med et driftstap på 58 millioner kroner. Tidligere ble disse tapene skjult i regnskapene fordi ekspressbussene lå under et datterselskap som også betjente kontraktskjøringen for det offentlige, sier styreleder Tom Roger Øydne.

— Dette blir første gang en slik erstatningssak prøves for norske domstoler under EØS-avtalen og vi forventer at den vil skape presedens for fremtidige saker, sier advokat Jon Midthjell.

Selv om busskontraktene ble tildelt av Aust-Agder fylkeskommune er det staten som formelt er ansvarlig for bruddene på EØS-avtalen som ESA til nå har funnet.

Det fulle omfanget av saken er ennå ikke avklart fordi fylkeskommunen mener Nettbuss også har fått urettmessig utbetalt betydelige midler utover ESAs vedtak. Fylkeskommunen har gått til separat søksmål mot Nettbuss for å få tilbake alle de urettmessige utbetalingene. Det samlede tilbakebetalingskravet har tidligere blitt beregnet til 99.4 millioner kroner. Dette kravet kommer i tillegg til erstatningskravet fra Konkurrenten.no i dag på 102.6 millioner kroner.

Det er ventet at erstatningssaken til Konkurrenten.no vil komme opp for Oslo tingrett i 2017/18.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.