Kollektivkonferansen blir fysisk og digital

Den årlige Kollektivkonferansen arrangeres på Clarion Oslo i Bjørvika 10. november. Etter to år med digital konferanse blir Kollektivkonferansen 2022 fysisk igjen. Men det vil også være mulig å delta digitalt.

Kollektivkonferansen er det årlige møtestedet for alle som jobber med eller har interesse for kollektivtrafikk, mobilitet og bærekraftig bevegelsesfrihet. Konferansen arrangeres av Kollektivtrafikkforeningen, som er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektiv- og mobilitetstjenester.

Kollektivkonferansen 2022 handler om mobilitet i omstilling. Bærekraftig mobilitet for alle er kollektivtrafikkens samfunnsoppdrag. Som følge av nye reisevaner må vi tenke nytt om hvordan vi løser dette oppdraget.

«Mobilitet i omstilling» er gjennomgangstema gjennom hele dagen. Det er flere sider ved dette. Omstilling til det grønne skiftet er viktig. Men det er også behov for en omstilling som dreier seg om endrede reisevaner og hvordan man skal få mest mulig ut av midlene i en krevende tid, ikke minst økonomisk. En rekke ressurspersoner fra inn- og utland vil delta på konferansen. De siste programpostene før middag er utdeling av prisen for «Årets ildsjel 2022» og «Kollektivprisen 2022».

Mer informasjoner finnes på denne lenken

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.