Kjøretøyprodusentene alene kan ikke ta ansvaret

ACEA, den europeiske bransjeorganisasjonen for europeiske bilprodusenter, sier i en uttalelse at bilprodusentene alene ikke kan ta ansvaret for å gjennomføre det grønne skiftet og nødvendig reduksjon av CO2-utslippene fra transport.

Selv om uttalelsene er diplomatisk forsiktige, er det ingen tvil om hva som er meningen bak. – Svært ambisiøse CO2-mål for lastebil- og bussprodusenter kan ikke oppnås av produsenter alene, sier Sigrid de Vries, administrerende direktør i ACEA. – Politikerne må gjøre mer for å tilpasse ambisjonsnivåene som er satt for kjøretøyprodusenter med nivåene for andre parter, som infrastrukturleverandører og -operatører, logistikkpartnere og andre, sier han.

Han fortsetter: – Hvordan skal vi overbevise transportører til å gå over til nullutslippskjøretøy hvis den private og offentlig tilgjengelige lade- og påfyllingsinfrastrukturen mangler slik at batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy ikke kan benyttes like fleksibelt nyttekjøretøy med forbrenningsmotorer? Tilgjengeligheten på nullutslippskjøretøy er bare en del av dette puslespillet.

Det er på høy tid at nyttekjøretøyprodusentene sier ifra. EU-politikerne har gjennom mange år blitt bortskjemt med at kjøretøyprodusentene har klart å tilfredsstille stadig strengere utslippskrav, fra Euro 1 tidlig på 90-tallet til gjeldende Euro 6, og et muligens kommende Euro 7. Men det som skiller denne utviklingen fra det såkalte grønne skiftet vi er inne i nå, er at Euro-kravene gjelder forbrenningsmotorer som totalt sett har hatt en utviklingsperiode på over 120 år. Infrastrukturen rundt, som distribusjonssystemer og tankstasjoner, har hatt en like lang periode å utvikle seg på.

Kortvarig omstilling

Overgangen til nullutslippsløsninger skal gjennomføres på en brøkdel av denne tiden. Derfor følger ikke infrastrukturen med, enten det nå er snakk om ladestasjoner for nyttekjøretøy eller fyllemuligheter for hydrogen, med mindre politikere og myndigheter spiller en mer aktiv rolle enn i dag for å tilrettelegge. Politikerne har heller ikke klart å gi særlig tilfredsstillende svar på hvordan man skal skaffe strøm nok til alt som skal elektrifiseres.

Det er på høy tid at kjøretøyprodusentene sier ifra. I løpet av de nærmeste årene vil det finnes nullutslippskjøretøy som vil kunne klare de fleste transportoppgaver. Det hjelper lite hvis man ikke får fylt på strøm eller hydrogen der man trenger det. Heller ikke et kjøretøy med forbrenningsmotor kommer videre hvis tanken er tom!

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.