Kinesere stjeler arbeidsplasser fra EU

Nederlandske VDL mistet forleden lokale ordrer på hele 415 batterieelektriske busser til kinesiske leverandører. Ordrer som kunne vært med å sikre europeiske arbeidsplasser for lang tid fremover. Nå frykter VDL og andre europekiske bussprodusenter for fremtiden sin.

«Selvfølgelig ville VDL Bus & Coach, den eneste bussprodusenten i Nederland og en del av familiebedriften VDL Groep, gjerne ha levert disse 415 batterielektriske bussene. Vi kunne oppfylle alle forespurte betingelser før endelig tildeling. Som konsept, busstyper og levering på tiden, noe vi også kunne gitt omfattende garantier for, skriver Wim van der Leegte, eier av VDL Groep i et åpent brev.

VDL er ikke alene om å merke presset fra kinesiske bussleverandører. Men VDL er kanskje det selskapet som virkelig fikk seg et sjokk her forleden, da store deler av ordrene for 2020 og 2021 i Nederland gikk til kinesiske leverandøer.

6500 bybusser i Nederland

«I Nederland er det rundt 6500 bybusser. Når man tar hensyn til en avskrivning på 10 til 15 år, er markedet for 2020 i stor grad fylt opp med disse ordrene. Så til neste år er det lite rom for våre lokalproduserte busser. Og det er viktig å legge til at som europeisk leder innen elektrifisering av tungtransport så er hjemmemarkedet vårt avgjørende, skriver han videre.

Også i USA har de merket et sterkt press fra Asia på å levere batterielektriske busser. Det er store pengesummer i statsstøtte til elektrifisering av bybussene, og dette er penger som kongressen ønsker skal gå til lokale leverandører. Derfor bestemte de for kort tid siden å fjerne statsstøtten til produsenter som ikke er fra USA. Dette påvirker direkte selskaper som CRRC og BYD som begge er store kinesiske leverandører.

Her i Norge og Europa forøvrig så finnes det ingen føringer på hvor bussene kan komme i fra. Ofte så er det pris som avgjør hva som skal kjøpes. Og der når sjeldent europeiske bussleverandører opp. I Bergen ble det for kort tid siden klart at Kinesiske Yutong skal levere 88 batterielektriske busser. Den største ordren i Norge på batterieelektriske busser noen sinne.

Kunne fått bussproduksjon i Norge igjen

Dette er en ordre som mange europeiske leverandører gjerne skulle ønsket seg, men som de ikke klarte på pris. Og gjennom EØS avtalen kunne en slik ordre også slått positivt ut på eventuelle norske underleveandører. Og satt litt på spissen, så kunne en strengere føring kanskje gjort det igjen aktuelt å produsere busser i Norge. Et land som har god kunnskap på bussproduksjon, teknologi og billig kraft.

Men er det så mørkt som VDL eieren sier at det er? Build Your Dreams BYD som forleden dro i land den aller største ordren på batterielektriske busser i Europa til nå, har lovet å produsere største delen av ordren her i Europa. Og med komponenter fra Europeiske underleverandører, inkludert Norge kan dette gi flere arbeidsplasser innenfor hele EU.

«Vi er en Europeisk bussprodusent og Nederlansk selskap som betaler skatt til landet. Og vi vokser stadig med nye ansatte på vårt hovedkontor i Rotterdam, sier sjef for BYD Europe, Isbrand Ho.

Han kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen fra van der Leegt. Ho er tydelig på at de har stor fokus på å både produserte bussene og få komponentene fra europeiske underleverandører. Og deriblant også fra Norge.

«Vi har i dag to fabrikker i Europa hvor vi produserer busser med høy europeisk standard. I løpet av et godt år vil vår fabrikk i Ungarn ha en kapasitet på over 1000 busser i året, kan Ho avsløre til Bussmagasinet.

«At der finnes produsenter som har som mål å overkjøre Europeiske produsenter er nok riktig, men det betyr ikke at alle gjør det. De fleste har ærlige og redelige tanker om å etablere seg i Europa. Og en kan også se til historien, det var også en tilsvarende kamp mellom europeiske produsenter og land», avslutter han.

Også Ebusco ønsker å produsere bussene sine i Europa. Det er riktig at de i dag kjøper deres busser fra et Australsk bussmerke som produserer i Kina. Men deres planer er å bygge opp en fabrikk i Nerderland for å produsere lokalt. Noe som flere og flere produenter ser på muligheten til. Og da kunne eventuelt en føring eller regelendring fra Brussel om at bussene skal produseres i EU med komponenter fra EU være en god løsning.

Mange på importtoll

Wim van der Leegte er også fortvilet over at det knapt er importtoll på varer fra Kina, mens det er skyhøye satser den andre veien.

«Med stordriftsfordeler, billigere lønn og ofte benyttet statsstøtte, er det også lettere for kinesiske selskaper å eksportere til Europa i stedet for omvendt. Kinesere betaler knapt importtoll for sine produkter i Europa, mens Europa står overfor å få større importtoll. I tillegg begrenser Kina konkurransen på hjemmemarkedet sitt og tvinger selskaper i Kina til å produsere og dele sin kunnskap lokalt, sier van der Leegte.

«Kina leverer varer for 35 milliarder euro til Nederland og knappe 10 milliarder den andre veien. Handelsbalansen er derfor utenfor kontroll, og Kina tar fra oss sysselsettingen. Hvis vi ikke lenger produserer i Nederland, mister vi kunnskap og samtidig vår velstandssamfunn. En fjerdedel av alle jobber i Nederland er industrielle eller beslektede til det. Ikke mindre enn 70 prosent av eksporten vår er avhengig av industrien. Dette kan få katastrofale konsekvensene for Nederland», avslutter van der Leegte.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.