Jenter i fremskutte roller i Volvo Truck Center

Volvo Norge AS og Volvo Truck Center tenker alltid mangfold ved ansettelser. Selv om vi skriver 2015 er det ikke helt vanlig at en kvinne tar lederrollen som servicemarkedssjef på et stort verksted. Noe Siv Størkersen (36) har gjort.

Hun er ikke den første i Volvo Truck Center som tar en lederrolle, men hun er den som har tatt den største oppgaven; å drifte en ettermarkedsorganisasjon med hele 75 ansatte, hvorav kun tre er jenter. Ei på skadeverksted, ei på delelageret, samt ei delesjef.

-Jeg fant denne stillingen kjempeinteressant, en sjelden mulighet for å få et operativt ansvar i en stor organisasjon. Det viktigste jeg tar med meg i rollen er en stor grad av ydmykhet, her finnes en stor organisasjon med ansatte som har stor kompetanse på mange felt, sier Siv som nå kom fra Møller-gruppen hvor hun over tid har vært instruktør på verksteddrift, regionssjef og produktsjef.

Siv har en variert bakgrunn, bl.a fra Forsvaret. Starten på karrieren var å ta fagbrev som anleggsmaskinreparatør. Hun gikk inn i Forsvaret hvor hun gikk Befalsskolen for ingeniørvåpenet. I tiden i Forsvaret var hun både lagfører for drivstofflaget i Indre Troms og hun har vært maskinlagfører i Kosovo. Hun har også vært teknisk instruktør på pansrede hjulkjøretøy og har jobbet med rekruttering til Forsvarets Tekniske Befalsskole.

– Min viktigste oppgave i Volvo Truck Center er å få frem det beste i hver og en og å sikre prosesser som gir den beste kundeopplevelsen. Mennesker og ledelsesfaget er det jeg finner mest interessant. Mye endringsarbeid var allerede gjort da jeg tok over. Jeg har en grunntanke om ikke la ting «skure og gå» og ønsker derfor å ta tak i ting etter hvert som utfordringene kommer.

– Hvordan opplever du å komme inn som jente i en så krevende posisjon?

– Har fått en fantastisk mottakelse i Volvo-systemet, det må jeg understreke.

Siv har samboer, er bosatt på Bjølsen og har som fritidsinteresse å gå i fjellet. I tillegg har hun og samboeren nå blitt trebåtentusiaster og eier en 27 fots Furuholmen plattgatter. Men du treffer henne ikke på trebåtfestivaler, de liker seg best for seg selv i en egen liten vik.

Volvo Truck Center har også en kvinnelig leder av delelageret på Furuset og avdelingen på Rud i Bærum ledes av servicemarkedssjef Guro Velta, mens avdelingen på Hønefoss styres av servicemarkedssjef Heidi Nordli Trå.

– Mangfold er en styrke for enhver organisasjon og verdien av det er helt klart undervurdert. I Volvo Norge har vi en ledelse som har stort fokus på dette, noe som gjenspeiler seg i antallet kvinnelige servicemarkedssjefer i vår region, sier HR-sjef Kari Anne Granli i Volvo Norge.

Hun legger til at dette gjør noe med arbeidsdynamikken, og hun har stor tro på at denne satsningen også fortsetter i årene som kommer.

-Vi skal alltid bestrebe oss å velge de beste. Det har vi gjort i alle våre rekrutteringer, men vi må alltid åpne for å tenke utradisjonelt for å lykkes med å bygge en organisasjon som er dimensjonert for alt det positive mangfold representerer, slutter Kari Anne Granli.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.