Jenssen Turbuss tar sikkerheten på alvor

I en periode der en hel verden, Norge og ikke minst turistnæringen er preget av stor usikkerhet er det med en tydelig stolthet at Volvo overlever seks splitter nye turistbusser til Jensen Turbuss.

Torsdag 28. mai ble en høytidsdag for Volvo Norge og Jenssen Turbuss. Hele seks splitter nye turbusser, av typen Volvo 9700 og 9900, sto sirlig oppstilt utenfor Volvo Truck Centers anlegg på Furuset, klare for og overleveres til sin nye eier, Jenssen Turbuss.

Arnor E. Jenssen Turbusstransport AS ble etablert allerede i 1977 og har siden da drevet persontransport med buss. Selskapet har mange faste kunder, og de lever av å være fleksible. Jenssen Turbuss disponerer busser til alle formål. Nærområdet til selskapet er i Oslo og Akershus, men de har kjøring over hele Europa. I alt besitter selskapet 24 store turbusser, hvor av 15 busser, alle yngre enn tre år, er fra Volvo.

Volvo gir en god totalopplevelse

Volvo fikk leveransen på seks nye turbusser i tøff konkurranse med andre aktører. Jenssen Turbuss har ikke kun gått til anskaffelse av busser fra Volvo de siste årene, men de fleste av selskapets nye busser bærer Volvos jernmerke i fronten. Ikke helt tilfeldig skal vi tro Frode Jenssen, Daglig leder/eier i Jenssen Turbuss:

-For oss gir Volvo gode leveranser. Som kunde hos Volvo føler vi at vi får en god totalopplevelse. Service, kvalitet på leveransen og økonomien gjør totalopplevelsen for oss. Vi har gullkontrakt på alle våre busser og er svært fornøyd med den oppfølgingen vi får fra Volvos brede ettermarkedsnettverk. Vi er opptatt av å bygge merkevaren Jenssen Turbuss, design og detaljer er viktig for oss. De nye turbussene til Volvo. 9700 og 9900, har et design og et utstyrsnivå vi liker og som tilfredsstiller de strenge kravene vi har satt.

Den første turbussoperatøren med aktiv bruk av Volvo Safety Zone

Volvo Safety Zone er et unikt system som gjør at operatørene kan velge å regulere topphastigheten på bussene sine innenfor et gitt geografisk område. I tillegg gir systemet mulighet for avanserte rapporter som går på bussenes plassering i sanntid, kjøreadferd, drivstoff-forbruk etc. Som et eksempel kan man tvinge bussen til å holde lav hastighet inne på egne depoter, i nærheten av skoler, barnehager eller gågater. Til nå er Volvo Safety Zone først og fremst blitt benyttet av by- og forstadsbussoperatører, men nå har også Jenssen Turbuss tatt systemet i bruk på 14 av sine busser. Jenssen Turbuss har rett og slett delt Norge på midten rent geografisk, og ingen av bussene kan oppnå høyere hastighet enn 90 km/t på Østlandet. Dersom en av selskapets busser passerer grensen ut av Norge, f.eks. ved Svinesund, blir Safety Zone opphevet. Da kan bussen kjøre i 100 km/t igjen, dersom veier og kjøreforhold tillater det. I tillegg har Jensen Turbuss laget en Safety Zone rundt Oslo by. På ring 3, og i alle gater og veier innenfor den ringen er topphastigheten på bussene satt til 70 km/t.

-Vi har opprettet Volvo Safety Zone fordi vi ønsker å være et forbilde i trafikken. Vi tror det vil bidra til en miljømessig, bedre og mer økonomisk kjøreadferd. Det vil bidra til å gjøre arbeidsdagen til våre sjåfører og ikke minst opplevelsen til våre kunder bedre, svarer Frode Jenssen på spørsmålet om hvorfor Jenssen Turbuss, som den første turbuss-operatøren i Norge, gikk for en avtale om bruk av Volvo Safety Zone.

Volvo er også svært fornøyd med at en turbuss-operatør velger å gå inn på en avtale om bruk av Volvo Safety Zone.

-Vi setter stor pris på at Jenssen Turbuss velger å benytte Volvo Safety Zone. Det er et system vi er alene om å kunne levere. Til nå har mange sett på dette som et verktøy først og fremst rettet mot by- og forstadsbusser, men Jenssen Turbuss går med dette foran og viser at dette også har noe for seg i turistbusser. Kvalitet, sikkerhet og miljø er Volvos kjerneverdier, og Volvo Safety Zone er med og sørger for at vi befester vår posisjon som ledende på nettopp de områdene, sier Hans Jørgen Kristiansen, Commercial Servicemarket Manager, i Volvo Norge Buss.

Jenssen Turbuss er en utfordrende kunde, men på en positiv måte

Med torsdagens leveranse av seks splitter nye busser befester Jenssen Turbuss sin posisjon som en av Volvo Norges største kunder i turbuss-segmentet, og det var en stolt salgssjef i Volvo Norge, Olav Berge Nesdal, som tok ordet da nøkkeloverrekkelsen fant sted:

-Vi er stolte av den tilliten vi blir vist. Det at Jenssen Turbuss er en tilbakevendende kunde er at bevis på at vi, om vi ikke gjør alt rett, gjør mye riktig. Vi er takknemlige over å ha Jenssen Turbuss i vår kundeportefølje. Jenssen Turbuss er en utfordrende kunde, men på en positiv måte. De tvinger oss til å tenke innovativt. Det som er bra nok i dag er kanskje ikke det i morgen. En buss er ikke bare en buss for Jenssen Turbuss, det er så mye mer enn bare det, slår Berge Nesdal ettertrykkelig fast.