– Jeg ønsker gjerne å bli Samferdselsminister igjen

Arendalsuka: «Det er mye lærdom og erfaringer jeg tok med meg fra den perioden jeg satte som Samferdselsminister», sier Ketil Solvik-Olsen. Nå håper han på et godt valg og en ny mulighet for å sitte i regjering. «Jeg skal kjempe for bussbransjen og få til et bedre kabotasjeregelverk».

«Det er fælt å se hvordan transportbransjen i dag bygges ned. Hvordan utenlandske selskaper kjører over grensen og driver kabotasjekjøring her i Norge», sier den tidligere Samferdselsministeren da Bussmagasinet møtte han i Arendal.

Arendalsuka er i gang og politikere på alle nivåer og fra alle partier er på stemmejakt i den ellers så rolige sørlandsbyen. Bussmagasinet holder hus her og var i dag ute i gaten for å slå av en prat med tidligere Samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen fra Fremskritspartiet.

Han er tydelig på at han mer enn gjerne vil bli Samferdselsminster igjen og mener han har fått med seg masse god erfaring fra sin tidligere periode til å kunne gjøre enda mer for samfunnet.

Mange velgere sitter på gjerdet

«Jeg vet at vi har slitt litt på meningsmålingene i det siste, kanskje spesielt nå sist vinter. Men jeg vet også at mange velgere sitter på gjerde og venter. Om de hopper ned, så kan vi sammen med Høyre gjøre et godt valg. Og jeg har også merket med at Senterpartiet har mange av de samme tankene som oss, og sammen kunne vi skapt en Regjering som hadde fungert meget bra», sier Solvik-Olsen.

Mange husker han som den som kjempet turbussenes sak. Han inviterte til hyppige møter for å se på hva som kunne bedres for bransjen. Men dessverre så nådde de ikke gjennom med alt de ønsket.

«Vi ser at mye kan bedres for bransjen. Et mer tydelig kabotasjeregelverk må på plass. Jeg ønsker at Norske turbusser skal kunne kjøre deres norskregistrerte turbusser med norske turister nedover europa og vis a versa. Men jeg mener det er helt feil når utenlandske aktører kjører tom over grensa for så ta opp turister her i landet å kjøre de rundt i Norge. Busser eiet av utenlandske eiere, pengene ut av landet, sjåfører på utenlandske lønninger og kanskje heller ikke med de kjørekunnskapene som trengs her i Norge», sier han oppgitt.

Burde få til noen særnorske regler

Solvik-Olsen mener at det burde være mulig å forhandle seg til noen særnorske regler innen for kabotasjeregelverket, uten å komme i konflikt med EØS avtalen. Han kjenner til at det har blitt gjort i andre land.

«En utfordring som hele transportbransjen sliter med er at det kommer uerfarne sjåfører over grensa som ikke kjenner til de mange utfordrigene som det er med å kjøre i Norge. Vi burde ha mulighet til å stanse disse på grensen å rett å slett si at de ikke er gode nok. Men dette har vi ikke lov til i følge regelverket. Og i tillegg har vi et kabotasjeregelverk for bussbransjen som ikke fungerer», sier han, men legger til at de har fått til gode ting også da de satte i regjeringen.

«Vi fikk stoppet en mer liberal kabotasjeregelverk for Europa for noen år siden. Det var nære på å bli fritt frem, men vi satte oss sammen med seks-syv andre Europeiske land og fikk beholdt regleverket. Om ikke vi hadde kjempet, så ville det vært helt anderledes i dag, og det til det verre»

Nå håper han at velgerene kjenner sin besøkelsestid og stemmer rett. Og får han muligheten igjen til å sitte som Samferdselsminister, så blir det stor fokus på transportbransjen fremover. Turbussbransjen har slitt i mange år og fortjener et rettferdig regelverk.

Arendalsuka21

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.