Elektriske busser kan driftes enda mer kostnadseffektivt

Elektriske busser kan driftes enda mer kostnadseffektivt og miljøvennlig viser nye resultater fra teknologiselskapet Saga Tenix og forskningsinstituttet NORCE. I dag kobles over 4000 kjøretøy til selskapets servere hver dag, og selskapet investerer betydelig i bruken av data til å drive digital transformasjon innen offentlig transport fremover.

Offentlig transport endres i økende grad til elektriske busser, og bransjen endrer seg fra tradisjonelle operative driftsmodeller til datadrevne operasjoner, sier daglig leder i Saga Tenix, Robert Eriksen Jacobsen.

Saga Tenix har gjennomført analyser i et samarbeidsprosjekt med NORCE, et ledende norsk forskningsinstitutt.

Resultatene peker på flere muligheter – og at det er et klart uutnyttet potensial for busselskapene:

 – Vi kan bidra til å styrke både driftssikkerhet, planlegging og ressursbruk for busselskapene. Vi kan gjøre dette ved å inkludere parametere som temperatur og kjøring, topografi og antall passasjerer, i modeller som beregner strømforbruk, sier NORCE-forsker Bjørnar Jensen.

 «I tillegg kan avansert dataanalyse identifisere ytterligere forbedringspunkter, som forvarming av busser, og batteriovervåking som kan gi et signal når lading blir avbrutt,» legger han til.

Dette påvirker strømforbruket

 Resultatene hittil viser at både utetemperatur, temperaturen inne i bussen ved oppstart – samt høydeprofilen på ruten – i betydelig grad kan påvirke strømforbruket.

 –Ved en utetemperatur på rundt 18 grader kan for eksempel en elbuss kjøre 50 prosent lenger enn ved 0 grader, sier Jensen.

 Bruk av varmeapparat i bussen kan medføre opp til 50 prosent ekstra forbruk for å varme opp en kald buss. Forvarming kan gi bedre rekkevidde og bedre utnyttelse av ressursene, viser resultatene.

NORCE-forsker Jensen har foretatt analyser basert på 30 000 bussavganger på en rute mellom Grorud i Oslo og Nesåsen i Lørenskog (operert av Norgesbuss), over et tidsrom på ett år og to måneder.

–Med utgangspunkt i resultatene er det mulig å forutsi variasjoner i strømforbruk, og hvordan busselskapene kan effektivisere driften, slik at de ikke kjører med flere busser enn de faktisk

trenger. I tillegg er det mulig å redusere risikoen for uønskede hendelser på rutene, som for eksempel ved å sikre at det er nok strøm på batteriet til hele kjøretiden, påpeker Jensen.

Fra maskinlæringsmodell til produkt

Bussens over- og underforbruk av strøm har også en tydelig sammenheng med høydeprofilen langs ruten. Tenix Predict kan modellere og bruke denne informasjonen til å beregne forventet forbruk på en rute med en gitt topografi.

 –Dermed blir det mulig å optimalisere rutenettet, ved å estimere forventet forbruk på ulike ruter og kombinasjoner av ruter, legger Jensen til.

– Tenix Predict er et maskinlæringsmodellprodukt som bussoperatører kan bruke for å drifte elektriske busser på en mer effektiv og sikker måte. Data fra busser og tilleggskomponenter har spilt en økende rolle de siste årene, og med drift av elektriske busser mener vi at bruk av data er helt avgjørende i driften av bussene, sier Eriksen Jacobsen.

Tenix Predict vil også bidra til å designe rutene eller hele rutenettet, avslutter han.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.