Hydrogen eller elektrisk 24-meter buss til Oslo?

I sommer har det blitt testkjørt 24 meter biogassbuss på linje 20 og 21 i Oslo. Det kan komme hydrogen eller batterielektrisk dobbeleddet 24 meter buss om operatøren løser inn oppsjonen på linjen.

Mange har blitt overrasket over at det har kommet 24 meter dobbeleddet bybuss til Oslo. Fargen skiller seg også ut i mengden av røde busser. Svaret er at det i sommer har vært testkjørt en svensk 24 meter dobbelleddbuss på linjer i Oslo.

Ruter har lyst ut et anbud som gir mulighet for å sette inn slike lange høykapasitetsbusser på 24 meter. Både linje 20 og 21 i Oslo er aktuelle linjer for disse bussene.

«Høykapasitetsbuss er opsjon i anbud for indre by, og da på linje 20 og 21», skriver pressevakt Øystein Dahl Johansen hos Ruter AS i en mail til Bussmagasinet.

  • Linje 20 Skøyen – Galgeberg
  • Linje 21 Tjuvholmen – Helsfyr

Høykapasitetsbuss er tiltenkt linjene 20 og 21. Linjene kjøres i dag med høy frekvens, men til tider er det trengsel om bord. For å øke kapasiteten på linjen, redusere trengsel og gi bedre kundeopplevelse vil Ruter med denne opsjonen ha en valgfrihet til å innføre høykapasitetsbusser på en av linjene eller begge linjer.

Oppdragsgiver forbeholder seg en rett til å utløse opsjonen slik at denne får oppstart innen 4 år etter oppstartsdato for Ro2. Oppdragsgiver garanterer for at opsjonen vil ha en varighet på 10 år uavhengig av tidspunkt for innløsning av opsjon. Dette sikrer samme avskrivningstid for høykapasitetsbussene.

Men for at operatøren skal kunne benytte seg av oppsjonen på slike dobbelleddede busser så må også bussene tilfredstille nullutslippskravet ruter har satt.

«Bussene må tilfredstille nullutslippskravet som er satt i anbudet. Det betyr at bussene må driftes på hydrogen eller batteri», skriver Dahl Johansen videre.

Høykapasitetsbusser skal ha drift på 2 aksler. Dersom bussene har en annen løsning enn drift på minst to aksler skal det dokumenteres at valgte løsning gir minst like god fremkommelighet på glatt- og vinterføre som drift på to aksler.

Satsning på og tilrettelegging for økt kollektivtrafikk er et uttalt mål i Nasjonal transportplan. Som et ledd i denne satsningen er bruk av høykapasitetsbuss en av flere tekniske løsninger Ruter vurderer for å øke kapasiteten i rutenettverket. Konseptet har vært testet ut i Oslo tilbake i 2011, og senere vært i drift i både Bergen og Trondheim.

Statens Vegvesen har gitt dispensasjon om at busser inntill 25 meter og 39 tonn kan benyttes på oppgitte linjer i Oslo.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.