Hybricon enig om felles ladesystem

Mange byer arbeider med å innføre elektriske bussystemer, og hele bransjen forbereder seg på økt bruk av elbusser. Markedet for elbusser kommer til å øke mye og raskt under de kommende årene. Dette krever at bussbyggerne og de som produserer ladestasjoner skaper et felles ladesystem som kan benyttes av alle de ulike bussprodusentene innen internasjonale standarder innføres i 2019 / 2020.

Volvo, ABB, Siemens, Irizar, Solaris, VDL og Heliox er allerede med i samarbeidet om å utvikle et felles ladesystem for elbusser. Målet med samarbeidet er å etablere et felles grensesnitt mellom busser og ladesystem for å gjøre introduksjonen lettere av elbussystemer i europeiske land. Systemet kommer til å omfatte hurtiglading og nattlading. Det at systemet er kompatibelt med ulike busselskaper og ladesystemer, gjør overgangen til elbussystemer lettere for kunder. En åpen markedsstandard er viktig, og gjør at Hybricon sine kunder slipper å ta vanskelige tekniske avgjørelser om teknikk og funksjon.