Hvor strenge krav skal man stille til bussprodusentene?

Dette spørsmålet er blitt høyst relevant etter at trafikkselskapet SL i Stockholm har skjerpet kravene til sosial bærekraft også i produksjonskjeden for busser. Selv Volvo Buses kan havne på listen over produsenter som ikke kan levere til SL.

Det er kollega Bussmagasinet.se i Sverige som melder dette, med lokalavisen Mitti som kilde.

SL (Storstockholms Lokaltrafik) krever i de preliminære forhandlingsdokumentene for nye busser at sammenmonteringen og sluttmonteringen av elbussers batteripakker, produksjon av chassiser og busskarosserier, samt sluttmontering, kun skal skje i land som klarer sosial indeks 1, 2, 3 eller 4 fastsatt av den internasjonalt faglige organisasjonen ITUC. ITUC er forkortelsen for International Trade Union Confederation, som er verdens største faglige organisasjon med 175 millioner medlemmer i 155 land.

Blant 45 land som har indeks 5 eller lavere finner vi store bussproduserende land som Kina, India, Tyrkia og Egypt.

Dermed kan blant annet Volvo Buses få problemer med sine by- og forstadsbusser som skal leveres med karosserier fra egyptiske MCV. Mange andre europeiske leverandører produserer i blant annet Tyrkia. Holder SL fast ved de foreløpige kravene, blir det i realiteten ikke mange «lovlige» produsenter igjen.

– Vi har samme krav til MCV som våre egne fabrikker i Borås og Uddevalla, sier Joakim Kenndal som er pressesjef i Volvo Buses. – Om kravet blir opprettholdt, vil det også påvirke fabrikkene i Borås og Uddevalla, ettersom vi produserer våre chassiser der.

At mange bussprodusenter kan bli utestengt, kan faktisk gjøre det vanskelig for SL å få tak i tilstrekkelig mange busser.

Nå må det selvsagt bemerkes at det er snakk om preliminære forhandlingsdokumenter og at kravene selvsagt kan bli endret i de endelige dokumentene. Men spørsmålet i tittelen på denne artikkelen gjenstår: Hvor strenge krav skal man stille til bussprodusentene?

Bildet: Selv erkesvenske Volvo kan bli utestengt fra å levere busser til SL hvis kravene i de preliminære forhandlingsdokumentene for nye busser blir stående.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.