Gratis buss, båt og tog for alle i Stavanger

Nesten som lyn fra klar himmel ble det i dag kjent at Stavanger kommune skal bruke 200 millioner for å gi innbyggerne gratis kollektivtransport i et helt år. Ordningen er stemt frem med hjelp av Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. De var alle enige om at Stavanger som første store norske by skal fullfinansiere kollektivtrafikken på vegne av egne innbyggere.

Stavanger vil dermed bli den første byen i Norge som fullfinansierer kollektivtilbudet for sine innbyggere. Dette ble stemt frem av Arbedierpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. 200 millioner kroner er satt av til prosjektet og fra 1. Juli kan alle stige ombord i rutebussen, rutebåten eller lokaltoget uten å betale for det.

– Målet er at det skal sørge for at færre kjører bil, og at flere reiser kollektivt i Norges fjerde største by – slik at klimaavtrykket blir mindre og rushtidsavgift kan unngås for bilistene, skriver Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun i en pressemelding.

Fra tidligere har Tallin i Estland, Luxenburg og hovedstaden Torshavn på Færøyene gratis kollektivtransport for sine innbyggere. Dette har vært en suksess med lite bismak. Veitrafikken har gått ned, utgiftene til veivedlikehold har blitt redusert. Men samtidig har gående og syklende blitt noe redusert, da disse fritt kan velge kollektivtransport også på korte strekninger. I Tallin så må turistene kjøpe bussbillett, mens alle innbyggere reiser gratis.

En av utfordringene i Tallin har vært at bussparken har blitt noe foreldret. Den ekstra inntekten som kom via billettsalg ble flyttet over på skatteseddelen, men her var det lett å kutte for politikere. Noe som medførte at tilskuddene ble redusert. Dette er blitt kompansert i den senere tid og byen har fått mange nye busser i drift. Utfordringen nå var mer uforutsigbar. Økte energipriser har gjort drivstoffet dyrt for alle. Som igjen truer busslinjer i byen.

Bussmagasinet var nettopp på Færøyene og fikk sett hvordan kollektivtilbudet er i hovedstaden Torshavn. Også her er bussene helt gratis å ta. I tillegg er de moderne og akkurart nå skiftes de ut med elektriske bybusser. Kostnaden dekkes inn på skatteseddelen uten noen negativ respons fra innbyggere. I Torshavn kan også turistene nyte godt av gratis kollektivtransport.

Biltrafikken øker

Tilbake til Stavanger så har det vist seg at biltrafikken har økt, noe som har satt press på politikere til å handle. Og da kan denne løsningen med gratis kollektivtransport være med på at folk lar bilen stå. Tar buss, båt, tog, sykkel eller beina fatt.

Stavanger kommune har satt seg som mål at 70 prosent av personreiser skal være til fots, sykkel eller med kollektivtransport.

– Derfor er det viktig at det gjøres kraftfulle grep for å få flere som kan over på sykkel eller som brukere av kollektivtrafikken i Stavanger-regionen, skriver Nessa Nordtun.

Kommuen vil stille som garantist for at Kolumbus som er kollektivselskapet skal holde hjulene i gang. Det er satt av 200 millioner til dette prosjektet. Og de er nå i dialog med selskapet for at alt skal gå smertefritt når tilbudet om gratis kollektivtransport trer i kraft 1. juli i år.

Tilbudet gjelder alle folkeregistrerte innbyggere i Stavanger. Men dette kan bli utvidet. Ordføreren i Stavanger oppfordrer nabokommunene til å følge etter.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.