– Generelt sett virker elbussene bra

Med noen utfordringer innledningsvis og litt lang tid med å få plass infrastruktur på depot, så er Boreal Buss AS godt fornøyd med sine fem Solaris Urbino 12 Electric.

Nå har de fem elektriske bussene vært i drift i Kristiansand i seks måneder og det var på tide med en liten oppfølging hvordan disse har fungert.

Bussmagasinet fikk en prat med divisjonsleder for Boreal Buss AS i Kristiansand, Harald Vålandsmyr som kunne fortelle at bussene fungere bra.

«Generelt sett virker bussene bra, men vi har hatt enkelte utfordringer i oppstarten», kan han fortelle. Utfordringene har for det meste sett vært på små ting og som har blitt løst ganske så umiddelbart.

Solaris vant i 2017 prisen for årets buss nettopp med modellen Solaris Urbino 12 Electric. Den fullelektriske bussen er i bunn og grunn basert på deiselversjonen når det kommer til konstruksjon, innredning og dimensjoner. Men under skallet er det en fullelektrisk batteribuss som i stor grad kundetilpasset den ruten den skal kjøre.

Og nettopp slik er det også i Kristiansand. Her har bussene en dedikert rute de skal kjøre med Pantograflader i begge endre av ruter. Bussene topplades over natten ved depot og får påfyll av strøm i rundt seks minutter på endeholdeplassen i sentrum og ved Sørlandet Sykehus noen kilometer nord for sentrum.

«Dessverre tok det litt lang tid å få på plass ladeinfrastrukturen på depot, men pantografladerene på ruten fungerte bra. Noen justeringer har vi måtte ha. Og selskapet har valgt å ha Plug-In ladesystem i tillegg for å bedre driftsstabiliteten», forklarer Vålandsmyr.

Den fem bussene har nå kjørt i snitt over 22.000 kilometer siden oppstart for seks måneder siden. Og det har vært lite feil på selve bussene. Noe har Boreal måtte få utbedret, men det har ikke påvirket driften nevneverdig.

«Vi har hatt noen utfordringer med softwaren på batteriene, og innledningsvis noen utfordringer med elektriske motorer. Og i tillegg har det vært utfordringer på varmeanlegg, men også dette helt i starten», forklarer han og legger til at bussene fungerer generelt bra.

Og også sjåførene trives med å kjøre de helelektriske bussene. Bussmagasinet møtte på sjåfør Hakan Aziz tidlig på høsten 2018. Han var meget godt fornøyd med å kjøre bussene og gikk så langt som å sammenligne kjørekomforten med sofaen hjemme i stuen.

«Sjåførene har møtt disse elektriske bussene med stor entusiasme, og det har vist seg populært ved skiftutlysninger», legger Vålandsmyr til.

Han har også mottatt tilbakemeldinger fra Agder Kollektivtrafikk AS AKT at de ønsker flere elektriske busser til Kristiansand og at det kan bli snakk om å erstatte noen busser på Metrolinjen med elbuss.

Sverre Skaar, administrerende direktør hos Solaris Norge AS er stolt leverandør av de elektriske bussene i Kristiansand og setter pris på tilbakemeldingene fra selskap, sjåfører og ikke minst passasjerene.

«Naturlig nok er vi stolte av produktet vi har levert til Boreal, og for oss er dette nok en by på kartet som har valgt våre elektriske busser. Jeg er glad for at samarbeidet med kunde har vært upåklagelig, samtidig som vi har løst diverse småutfordringer i starten på en effektiv og rask måte. Ekstra gøy er de gode tilbakemeldinger både fra sjåfører og blide passasjerer i Kristiansand», sier Skaar

«Til syvende og sist er innfasing av helt nytt materiell og teknologi en læringskurve for alle involverte, og dette tar vi med oss videre inn i nye prosjekter», avslutter Skaar.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.