Gikk fra 30 år gamle busser til elektriske busser på kort tid

Ordfører i Jaworzno Pawel Silbert har snudd byens kollektivtransport på kort tid. Fra 30 år gamle busser til helt nye elektriske busser. Og han har senket billettprisene.

Byen Jaworzno helt sør i Polen stod mellom å legge ned kollektivselskapet, eller tenke helt nytt. Ordfører Pawel Silbert valgte en helt ny linje. Han valgte bort å la det lokale kollektivselskapet å gå konkurs og heller satset helt nytt.

– Da jeg ble valgt som Ordfører her, så hadde vi 30 gamle Scania busser og relativt dyre bussbilletter. Vi stod mellom å la selskapet gå til grunne, eller redde det og samtidig gjøre noe helt nytt for befolkningen, sier Silbert.

Da stod valget mellom trikk eller en stor bussflåte med elektriske busser.

– Vi så raskt at å bygge trikkelinje ville bli fryktelig dyrt og låse oss til noen linjer. Den fleksibiliteten bussen gir ville vi aldri fått med trikk, sier han og legger til at det også ville vært dyrt å holde vedlike.

Valget endte på å kjøpe inn elektriske busser. Og samtidig løse utfordringen på å få flere til å reise med kollektivtransport.

– Vi diskuterte lenge på hvordan vi kunne tiltrekke oss flere reisende. Vi fant ut at vi måtte senke prisen samtidig som vi satte inn nye, moderne busser, og der virket, sier han og legger til at antallet øker hele tide.

– Vi merker også at personer som bort tett inntill busslinjene nå sover bedre om natten, siden bussene er lydløse. Støy er også en forurensning som vi må få bort.

Første innkjøp av busser skjedde etter en veldig kort test på under to uker. De testet BYD, Solaris og Yutong. Flere ladeinfrastrukturer ble vurdert.

I dag har de en rekke Solaris busser I ulike utgaver med overnatten lading og pantograflading ute i gatene. Den første elektriske bussen kjøpte de 16. mars 2015. Første tur med passasjerer var 27 april samme år.

En av utfordringene er at strømmen ikke er helt stabil. De lader med bare 190kw og alt blir produsert på kullkraft, som også gjelder store deler av Polen. Men de ser at det uansett er bedre enn fossil drivstoff og elektriske busser gir bedre luft i byen.

I dag har byen ni 12 meter elbusser, ni 18 meter elektriske leddbusser og fire 8,9 meter midi busser. Midibussene går på nye linjer hvor 12 meter ville blitt for store. Dette har ført til at flere nå tar bussen på disse stedene.

Fremover vil selskapet aldri lenger kjøpe dieselbusser med pengestøtten de får fra EU. De vil fokusere kun på elektriske busser. Vi har fått støtte til å kjøpe fem elektriske midibusser og 15 store elektriske busser. Bussene vil settes i trafikk fra og med 2020.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.