Full forvirring om superbusser

Bussleverandørene fikk kaffen i vrangstrupen da AtB endret på lengden for de såkalte superbussene. Fra minimum 21 meter, var nå plutselig kravet minimum 24 meter på hele 60 busser. Dermed er det nærmest kun en leverandør igjen.

– Vi er vel ikke akkurat glade hvis det er slik at kravet i Trondheim er endret til minimum 24 meter langde busser, sier Odd Romstad hos Mercedes-Benz Buss hos Bertel O. Steen.

– Vi mener at man da mister fokuset på hva som er viktigst, lengde eller kapasitet. For hva med fremkommelighet og fleksibilitet. Holder AtB seg på de nye kravene så har ikke vi buss å tilby som superbuss i Trondheim, fortsetter han.

dsc_8566
Første bilde hvor bussene skulle være mellom 21 og 24 meter
dsc_8567
Andre bilde hvor bussene nå skulle minimum være 24 meter

Det var under et møte med Samferdselsdepartementet tirsdag at leverandørene fikk servert nyheten om at styret i AtB hadde økt minimumslengden for superbussene som er planlagt i Trondheim.

Først ble en plansje vist frem med de opprinnelige kravene som var busser mellom 21 og 24 meter. Men på plansjen som ble vist frem like etter stod det tydelig at minimumslengden måtte være 24 metr og minst 139 passasjerer.

dsc_8630
Daniel Kvisten, Seksjonleder plan- og ruteproduksjon AtB

– Det var opprinnelig slik at Superbuss var skissert med mellom 21 – 24 meter. I ettertid har styret i AtB i egen sak om Superbuss vedtatt at Superbuss i Trondheim er minimum 24 meter og har en kapasitet på minst 130 passasjerer, skriver Daniel Kvisten i en mail til Bussmagasinet.

Det er Van Hool som i Europa produserer busser med en lengde på minst 24 meter ved skrivende stund. Ingen av de andre bussleverandørene Bussmagasinet har snakket med kan levere så lange busser. Men samtlige kan levere busser med kapasitet på mer enn 130 passasjer (etter bussdirektivet), og det i en normal leddbuss. Hess i Sveits leverer også lange busser. De er kjent for deres Trolleybusser for det Sveitsiske og Tyske markedet, men har ikke til nå levert busser i Norge.

dsc_8613
Svenn-Åge Løkken, Volvo Norge AS

– Kapasiteten må være det viktigste kontra lengde, sier Svenn-Åge Løkken hos Volvo Norge AS. Han bekrefter at deres hybridleddbuss på 18 meter allerde i dag klarer mer enn 130 passasjerer om en følger bussdirektivet på seks passasjerer per kvaderatmeter.

Også hos Solaris, VDL, MAN og Scania har de leddbusser på opp til 18.75 meter som klarer mer enn minimumskravet på antall passasjerer, men faller ut av den kommende konkurransen da de ikke har 24 meter lange busser i dag. En av leverandørene vi snakket med ønsker å komme tilbake med svar om de vil innen fristen i 2019 ha 24 meter buss i produksjon, men bekrefter igfjen at de ikke har så lange busser i produksjon.

– Vår leddbuss på 18.75 meter har en kapasitet på 145 passasjerer, 15 flere enn minimumskravet til AtB, sier Henning Løvstad, da vi ringer han onsdag morgen. Men han ønsker ikke å uttale seg om kravene fra AtB.

Mercedes-Benz har utviklet en leddbuss med kapasitet på 190 passasjerer som klarer seg med kun et ledd. Bussen er på litt over 21 meter og har større kapasitet enn den 24 meter langde dobbelleddbussen som i dag kjører i Bergen.

Ved å velge en enkel leddbuss med stor kapasitet, vil prisen være vesentlig lavere og fremkommeligheten minst like god.

AtB sin kommentar til saken:

– AtB kunngjør 20.12.16 konkurransen om busstilbudet i Stor-Trondheim for perioden 2019-2029. AtB som innkjøper av offentlige tjenester er meget vel klar over vårt ansvar om å tilrettelegge anbudskonkurranser som sikrer konkurranse, både i forhold til operatørselskap og at spesifikasjoner ikke favoriserer spesielle bussprodusenter/busstyper, skriver Harald Storrønning, Plan- og driftssjef hos AtB.

–  AtB har gjennomført dialog med bussprodusenter og operatørselskap i to adskilte prosesser. Dette innebar åpne møter, hvor utkast av konkurransegrunnlaget har blitt gjort kjent for de samme, i etterkant har det vært gjennomført 1:1 møter mellom AtB og bussprodusent og busselskap for å få tilbakemelding på utkast til konkurransegrunnlag, skriver han videre.

Basert på denne kunnskapen har AtB gitt tilrådning til AtBs styre om superbusskonseptet i Trondheim, herunder kapasitet og lengde.

– AtB konstaterer at det i artikkelen nevnes bussprodusenter som inntil i dag har signalisert at man har/eller vil kunne levere superbuss til Trondheim i august 2019. AtB vil, basert på at nå råder tvil om enkelte bussprodusenters evne til å levere superbuss i 2019, ta kontakt og påny få bekreftet hva som er mulig i 2019, skriver han.

I tillegg har AtB valgt høyere komfort for passasjerene med færre passasjerer per kvaderatmeter enn hva bussdirektivet tillater. AtB ønsker ikke mer enn fire personer per kvaderatmeter, noe som reduserer bussens kapasitet vesentlig i forhold til leverandørens opplyste kapasitet.

En Mercedes-Benz CapaCity på 21 meter har i følge leverandøren en kapasitet på maksimalt 191 passasjerer. Atter AtB sitt regnestykke er det realistiske tallet på 123 passasjerer. På Van Hool sin 24 meter leddbuss så har fabrikken opplyst 152 passasjerer, mens AtB mener her at det realistiske tallet er 139 passasjerer.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.