Fremskyndes med ett år

– For å nå våre klimaforpliktelser er det helt avgjørende at vi klarer å redusere utslippene fra transportsektoren. CO2-avgiften, omsetningskrav for biodrivstoff og Enovastøtte er de viktigste tverrsektorielle virkemidlene. I tillegg må vi ha flere konkrete virkemidler i transportsektoren. I stadig flere deler av transportsektoren er det nå mulig å gå over til nullutslippskjøretøy. Vi fremskynder derfor kravet til nullutslipp i offentlige anskaffelser av buss med ett år, fra 2025 til 2024, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen fremskynder krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av buss klasse I fra 1. januar 2025 til 1. januar 2024. For hver dieselbuss som byttes ut med en elektrisk buss vil CO2-utslippet reduseres med omlag 50 tonn CO2 per år.

– Dette er ett av flere virkemidler regjeringen tar i bruk for å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren, som står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene. I arbeidet med å redusere utslippene, må vi ta i bruk flere virkemidler, og det offentlige må gå foran. Derfor fremskynder vi nå dette kravet til nullutslipp i offentlige anskaffelser, sier Nygård.

For bussklasse II og for minibusser med ståplass beholdes gjeldende krav fra 1. januar 2025. Allerede er hele 73 prosent av busser i klasse I og II elektriske. Disse to bussklassene tilsvarer til sammen 14 prosent av hele bussparken.

Flere krav om nullutslippskjøretøy

Regjeringen har allerede innført flere krav til nullutslipp i offentlige anskaffelser av kjøretøy. Fra 1. januar 2022 ble det krav om nullutslipp for offentlig anskaffelse av personbiler og lette varebiler. Fra 1. januar 2023 ble det krav om nullutslipp i offentlige anskaffelser for tunge varebiler, altså varebiler på mellom 1785 kg og 3,5 tonn. Videre har regjeringen foreslått krav om nullutslipp for ferjer og hurtigbåter.

I tillegg til fremskynding av kravet til nullutslipp fra busser klasse I til 1. januar 2024, innfører regjeringen en rapporteringsplikt for busser som ikke tilfredsstiller miljøkravene, slik at bussenes krav blir lik den for personbil og varebil. Særlig er det viktig å finne ut bakgrunnen for de sakene hvor man benytter unntaket om at tilstrekkelig ladeinfrastruktur ikke er tilgjengelig.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.