Forus PRT lanserer Nordens første dedikerte kjøretøy for kartlegging av autonome shuttletraséer

Benytter verdensledende sensorteknologi for å kartlegge interaksjon med andre kjøretøy og myke trafikanter.

Forus PRT har i samarbeid med Delta IFO og Flaate™ Mobilitet utviklet en avansert, rullende datainnsamler spesifikt for simulering og kartlegging av kommende veistrekk for selvkjørende kjøretøy. Forus PRT er det første selskapet i Norden som tar en slik tilnærming i bruk for å kartlegge nye ruter for selvkjørende shuttlebusser på en mest mulig helhetlig måte.

– Vi trenger å vite så mye som mulig om de områdene vi skal operere i og har med Flaate™ Surveyor en mulighet til å kjøre i planlagte traséer før oppstart med shuttlebuss for å innhente data om trafikkbildet, uttaler daglig leder Linn Terese Marken i Forus PRT.

Ingrid Feyling fra Forskningsnettverket for Miljøvennlig Energi ved Universitetet i Stavanger fikk mandag æren av å avduke kjøretøyet for Forus PRT. Avduking skjedde på Forus i forbindelse med et studentarrangement initiert av Forus PRT og samarbeidspartnere for et tettere samarbeid med akademia.

Forus PRT har siden 2013 arbeidet med å utvikle autonome kollektivløsninger og startet i 2016 opp med Nordens første omfattende utprøving av selvkjørende shuttlebusser. Nå merker selskapet økt interesse fra flere regioner Norden og er i disse dager i ferd med å etablere en driftssentral beregnet for 24 timers drift.

Hovedsensorikken ombord i Flaate™ Surveyor er levert av Delta IFO og Mobileye, og gjenkjenner og klassifiserer blant annet fotgjengere, syklister, biler, busser, motorsykler, trafikkskilt med mer. Mobileye-sensoren kan også ​monteres i vanlige kjøretøy for å redusere fare for trafikkulykker, blant annet ved å gi synlige eller hørbare varsler ved fare for uhell.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.