Boreal Buss AS overtar Kristiansand og omegn fra 2018

Boreal Buss AS gav lavest pris og vant konkurransen om levering av busstjenester i Kristiansandsområdet.  

Selskapet overtar bussdriften 1. juli 2018. Avtalen har en varighet på sju år, med mulighet for ytterligere tre års forlengelse. Kontraktsverdien er omlag 2 milliarder kroner avhengig av kontraktslengde og om AKT velger å ta ut opsjoner på levering av busser med el-drift og biodrivstoff.

Leveransen: AKT leverer i dag 10 millioner bussreiser i kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla som Boreal Buss AS skal drifte. Bybussene som betjener sentrumsområdene vil ha hybriddrift. Dette vil bidra til lavere CO2-utslipp og mindre støy. AKT er optimistiske med tanke på at det kan bli el-buss på to linjer og fossilfritt drivstoff på bussene.

Det vil bli et noe forsterket rutetilbud på flere linjer fra sommeren 2018. Sjåførene og alle som tilhører dagens kontrakt i Kristiansand er omfattet av en virksomhetsoverdragelse, det vil si at disse blir med i den nye kontrakten sommeren 2018.

Historikk: Fem tilbydere deltok i en konkurranse med forhandling, som innebærer at deltakerne fikk mulighet til å forbedre tilbudet underveis i prosessen. Deltakerne var Boreal Buss AS, Nettbuss AS, Tide Buss AS, Sørlandsruta AS og L/L Setesdal Bilruter.

– Vi har hatt konkurranse med fem tilbydere, og nå ser vi frem til et godt samarbeid med Boreal Buss i tiden frem mot oppstart av den nye kontrakten. Kontrakten blir viktig for å oppnå regionens miljømål i årene fremover. AKT ser frem til å videreutvikle kollektivtrafikken i årene som kommer, sier Siv Wiken, Administrativ direktør AKT.

Illustrasjonsfoto av biogassbuss

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.