Fortsetter med ambisiøse klimamål tross nedgang i antall reisende

Reisende i Oslo og Viken viste stor tilpasningsevne og lyttet til inngripende smittevernråd i fjor: Nedgangen i antall kollektivreiser var på 40 prosent i pandemiåret 2020, tross trafikkvekst før nedstengningen i mars.

Siden oppstarten i 2008 har Ruter presentert vekst i kollektivtrafikken år for år. I januar og februar var kundeveksten god og markedsandelen høy. Nedstengingen i mars førte imidlertid til at betingelsene for å reise endret seg totalt over natten.

– Med tungt hjerte måtte vi be folk om å ikke reise kollektivt med mindre de måtte gjøre en nødvendig reise. Etter å ha jobbet i 12 år for å få folk om bord på kollektivtransporten skulle vi plutselig bli gode på å få dem av. Samtidig har faktisk kundetilfredsheten økt til et rekordnivå, noe jeg tror skyldes at kundene har opplevd at vi har stått i dette sammen. Staten og våre eiere Oslo og Viken har hatt tillitt til oss og befolkningen har fulgt krevende retningslinjer. Sammen har vi klart å få de som måtte på skole og jobb trygt frem, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Totalt var det 240 millioner påstigninger på transportmiddel i Ruters nettverk i Oslo og Viken i 2020. Det er 158 millioner færre reiser enn i 2019, en nedgang på 40 prosent.

Høyeste kundetilfredshet noensinne

77 prosent av Ruters kunder er tilfreds med kollektivtilbudet. Det er 4 prosent høyere enn i 2019 og den høyeste kundetilfredsheten som noensinne er målt. Samtidig har Ruter styrket sitt omdømme i befolkningen, fra 47 poeng i 2019 til 49 i 2020 (Kantar). Styrkingen er litt motstrøms sammenlignet med andre transportselskaper ifølge en undersøkelse gjort av Kantar.

God oppfølging av smittevernstiltak, bedre plass om bord for gjenværende kunder og opprettholdelsen av et stabilt og pålitelig tilbud i en usikker hverdag kan være delforklaringer.

– Jeg er imponert over Ruter som har sørget for at sykepleiere, leger, renovasjonsarbeidere og andre har reist trygt med buss og bane under koronakrisen. Under pandemien har vi sagt det motsatte av hva vi ellers sier om kollektiv: ikke reis med buss og bane med mindre du må. Derfor er nedgangen i passasjertall ventet, men like fullt nedslående. Det som særlig bekymrer meg, er at bilbruken har økt og tatt markedsandeler fra kollektiv. Økt bilbruk og fallende kollektivandel gjør det krevende å nå klimamålene, og vi må gjøre alt vi kan for å snu den trenden når smitteverntiltakene oppheves, sier Lan Marie Berg (MDG), Oslos byråd for miljø og samferdsel.

– Ruter har tatt samfunnsansvar og greid å holde viktige samfunnsfunksjoner i gang. Kollektivtilbudet er blitt opprettholdt, skoleelever har fått skoleskyss og Ruter har brukt store ressurser for et best mulig smittevern i kollektivtransporten til enhver tid, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

Målinger gjort gjennom 2020 viser at 90 prosent av befolkningen mener at Ruter har håndtert koronasituasjonen på en akseptabel eller bedre måte.

Nye utfordringer – nye muligheter

Ruter skal sikre at veksten i persontrafikken tas med kollektivtransport, sykkel og gange. ­I et svært krevende år for kollektivtrafikken, er det gledelig at andre grønne mobilitetsformer går markant frem. Mens gange går 32 prosent frem, har sykkelbruken økt med 46 prosent. En del av veksten kommer fra reiser som tidligere ble gjennomført med kollektivtrafikk. Noen kollektivreiser er imidlertid blitt byttet ut med bilreiser, slik at grønn mobilitet samlet sett har tapt markedsandeler til privatbilen i 2020.

Vi mener likevel at det er grunn til å se lyst på fremtiden, særlig siden koronapandemien har vist mulighetene ved å gjøre reisemønsteret mer effektivt og bærekraftig. Blant annet viser reisedata fra 2020 at morgenrushet til tider har vært så godt som ikke-eksisterende

– Det kommer en tid når pandemien er over. Da er det viktig å ta med oss det vi har lært og beholde de endringene som har gjort arbeidslivet bedre og felleskapets kostnader lavere. Et mer fleksibelt arbeidsliv med større innslag av hjemmekontor kan hjelpe oss med å få enda mer fart på det grønne skiftet. Om kundene ønsker en slik endring må våre billettprodukter ikke gjøre dette vanskelig. Derfor er vi i full gang med å se på billettløsningene våre på nytt, sier Reitan Jenssen.

Nedgang for alle transportmidler

Nedgangen i det totale antallet kollektivreiser har vært merkbart i hele Ruters nettverk. Trikken har falt mest med en nedgang på 58 prosent, fra 53 millioner påstigninger i 2019 til 22 millioner i 2020. Deretter følger tog med 24 millioner påstigninger, en nedgang på 44 prosent fra 2019.

Det er flere årsaker til at fallet er aller størst for trikken. Bruken av buss for trikk både rundt Majorstuen og Grünerløkka har vært omfattende i lange perioder. I tillegg viser reisedata at andel gange og sykkel har økt under koronapandemien, særlig i indre by, der nedslagsfeltet for trikken er aller størst.

Som i 2019, er det også i 2020 buss som har flest passasjerer, med 118 millioner påstigninger (35 prosent nedgang). Deretter kommer T-banen med 74 millioner påstigninger (38 prosent nedgang). I 2020 var det 2,6 millioner påstigninger på båt, en nedgang på 40 prosent.

På vei mot ambisiøse klimamål

I 2020 fortsatte Ruter arbeidet for å redusere utslipp og sørge for overgang til fossilfri og elektrisk drift. Ruter tok nye steg for å tilby kundene stillegående og utslippsfri reise med buss og båt, i tillegg til trikk og T-bane som kjører elektrisk. Målet er utslippsfri kollektivtransport i 2028, og i 2020 har nye kontrakter i Vest blitt igangsatt med elektriske og fossilfrie busser. Det er lagt om til helelektrisk drift av tilbudet med Nesoddfergene, med velfungerende ladeinfrastruktur installert på Aker brygge. 156 elektriske busser kjører i Asker, Oslo og på Romerike, til glede for kundene. Det er besluttet at det kommer 109 nye elbusser i Sør når ny kontrakt starter. Det vil gi tilnærmet 100 prosent elektrisk tilbud til kundene. I starten av 2020 ble det også skrevet kontrakt for nye øybåter. Disse blir store, elektriske og universelt utformede båter som kundene kan glede seg til å ta i bruk.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.