Først i Europa med en veldig smart løsning

Hva skjer med brukte elbuss-batterier? Volvo har sammen med Gøteborg Energi, Johanneberg Science Park og Chalmers klart å komme opp med en genial løsning.

– Elbuss-batterier har en begrense levetid, alt etter bruk, klima, ladesyklus med mer. Derfor har vi jobbet med å finne løsninger som kan gi dem et nytt liv, sier Ylva Olofsson hos Volvo Bussar.

Hun var tilstede når Gøteborgs første boligkompleks med «Positive Footprint Housing» åpnet. Huset har en rekke løsninger for å være økologisk, økonomisk og energibesparende. Her hentes varme opp fra grunnen, strøm via solceller på taket, innvendig sykkelparkering med lademuligheter, bilpool av elbiler og elbuss rute neste like utenfor døren.

Men hjerte i boligkomplekset er i kjelleren. Her finner vi Europas første fullskala batteribank med brukte elbuss-batterier. 14 batterier, hver på 19kwh kan drifte huset når strømmen fra nettet er for dyrt eller solen har gått ned.

Tanken bak huset er å skape en bedre forståelse rundt boliger og energisystem, og hvordan disse kan samarbeide. Bidra til med resurseffektiv bruk av batterier fra kjøretøy i hus.

Og dette å kunne hente ut strøm fra nettet når prisene er lave for så lagre det i batterier til tider hvor det er dyrt å bruke strømmen fra nett. I tillegg kan batteriene tilføre strøm ut på nettet når behovet er tilstede. Som foreksempel når folk kommer hjem fra jobb og belaster nettet mest.

– Batteriene overvåkes av oss og når de når 80 prosent av sin opprinnelige kapasitet tas de ut av bussen og monteres i slike batteribanker. Her kan de fungere i enda mange år. Prosjektet her i Gøteborg skal gå i fem år fra nå, sier Olofsson.

Hun forklarer at de kan benytte ulike typer batterier fra flere leverandører. Teknologien for dette er allerede på plass. Men på åpningsdagen var alle 14 enhetene av samme type og størrelse. Det var batterier som har gått på linje 55 i Gøteborg siden 2015. Og Volvo vil fortsette å analysere dem for å ta lærdom til fremtidig utvikling av elbusser.

Olofsson forklarte også at de har planer om andre tilsvarende løsninger. Som backup batterier på sykehus, skoler eller lignene. Og at Volvo har undertegnet avtale som innebærer at de er ansvarlige for batteriets liv også etter det har vært i en buss.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.