Førjulsgave: elbilene skal ut av kollektivfelt i 2024

I følge VG så skal elbilene endelig kastes ut av kollektivfelt i løpet av første del av 2024. En bedre førjulsgave er det ikke mulig å få for bransjen. Men når en undersøker nærmere, så kan det se ut til at dette kun et midlertidig over en 3 år periode.

I mange år har buss- og taxibransjen forlanget at elbilene skulle ut av kollektivfelt uten at noen har lyttet. Store forsinkelser inn mot Oslo har vært en gjenganger i en årrekke.

Men nå skriver VG at elbilene skal ut fra Kollektivfelt I løpet av første kvartal av 2024 i Oslo. Og at de er først i landet med dette.

«Fra en eller annen dato i andre kvartal i 2024 blir det totalforbud med elbiler i alle kollektivfelt på riksveier i hele Oslo. Da skal det bare være busser og drosjer av sivil trafikk på kollektivstrekningene i hele Oslo«, skriver VG og Din Side om dette.

Som riksveier er definert E18, E6, riksvei 4, ring 1, Østre Aker vei, Mosseveien med flere – kort sagt alle de store og trafikktette veiene.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.