Mer fokus på selebruk i buss

Denne uken er det igjen stor fokus på sikkerhetselebruk i busser. Tallene fra Statens Vegvesen viser at antall som bruker seler går ned.

-Setebeltet er livredder nummer én, i buss som i bil. I bussen kan konsekvensene bli fatale om det skjer en ulykke og passasjerene sitter usikret, sier Ida Bergene Kongsrud i Statens vegvesen.

Hun viser til at 9 av 10 kjenner til lovverket om at det er påbudt å bruke belte i buss, som bil. Likevel går beltebruken ned. Derfor har Statens Vegvesen igjen stor fokus på dette. De har denne uken kontroller om bruk at sikkerhetsbelte i busser.

En spørreundersøkelse viser at beltebruken i buss det siste året har gått noe ned, fra 81 prosent i fjor vår, til 74 prosent som nå oppgir at de «i stor grad» bruker belte i buss. Årsaken er definitivt ikke manglende kunnskap. Hele 9 av 10 er godt kjent med beltepåbudet.

-I bilen griper de fleste av oss automatisk etter beltet idet vi setter oss. Men denne vanen er foreløpig ikke helt etablert i bussen. Bruk belte hver gang du kan, både for din egen og andres sikkerhet, oppfordrer Kongsrud.

Å «glemme det» eller skylde på «gammel vane» er de hyppigste årsakene til at vi lar være å bruke belte. Busspassasjerene oppgir selv at flere kontroller og påminnelser fra sjåføren, vil bidra til økt bruk.

Bilde fra Bergens Tidende artikkel.

Stor urettferdighet
Mange passasjerer, spesielt på buss klasse II (forstadsbuss) mener det er stor urettferdighet i at den som står usikret i bussen kan stå lovlig, mens de som sitter blir bøtelagt om det ikke brukes sele. På ekspressbusser og turbusser klasse III viser undersøkelser at antall som benytter sikkerhetssele er økende. Det er på de kortere turene, og i busser hvor en også kan ha stående passasjerer at tallet er lavt.

Bergens Tidende publiserte forleden en artikkel om kontrollen av beltebruk og bilde fra kontrollposten viste en klasse II buss bli kontrollert av fire ansatte fra Statens Vegvesen.

Tilbakemeldinger fra passasjerer er at de har respekt og forståelse for lovverket, men at en da bør forby ståplasser i busser som kjører utenfor bykjernen.

På den aktuelle bussen på bildet ble det skrevet ut hele 30 forelegg for å ikke bruke sele.

 

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.