Flere miljøsertifiserer busselskapene sine

Miljø er i fokus og flere busselskaper har nå fått miljøsertifisert deres selskap. Miljøfyrtårn er ett miljøsystem for både offentlige og private virksomheter og har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedriter.

Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet i 2003 og har siden da fått en rekke norske bedrifter til å ha fokus på miljø. Flere og flere fylkeskommuner stiller nå krav til miljøfokus ved anbudskonkurranser og dermed vil mange busselskaper nå sertifisere seg.

I Nordland har nå både Nordlandsbuss og Arctict Buss Lofoten blitt godkjent som miljøbedrift.

– Det krever en del papirarbeid for oss og stort fokus på miljø, men det gir oss masse tilbake, sier en fornøyd daglig leder Sveinung Johansen hos Arctic Buss Lofoten.

Han kan vise til at flere og flere krever miljøsertifisering ved anbudskonkurranser, men i tillegg gir dette de ansatte en mulighet til å tenke miljø når de er ute å kjører.

– Våre sjåfører må bidra med å spare drivstoff og kutte ned på tomgangskjøring, legger han til.

Arctic Buss Lofoten hadde totalt 53 punkt fordelt på 8 hovedkriterier å besvare. Vi samarbeide med Miljøfyrtårn sin bedriftsrådgiver Magne Beddari fra selskapet VINN. Etter de hadde levert en Miljøkartlegging av bedriften fikk selskapet en sertifisør fra deres kommune på befaring. Han skrev en anbefaling til Miljøfyrtårn som igjen godkjente selskapet ut fra sertifisør sin rapport etter befaring hos bedriften.

– Alt av lovpålagte krav må dokumenteres, bilder er tatt og levert inn i tillegg til at vi måtte vise til hvilke systemer vi jobber med og i. De har også fokus på bussene som arbeidsted slik at vi har hatt sertifisør som har hatt befaring både på minibuss og stor buss blant annet.  De har gått over virksomheten inne og ute og har stort fokus på de ansattes hverdag i bedriften. Våre ansatte er stort sett ute på landeveien og det har derfor vært fokus på deres hverdag, skriver Jeanette Krogstad hos Arctic Buss Lofoten AS.

Nordlandsbuss
Nordlandsbuss AS har også fått miljøsertifisert deres bedrift. Dette skjedde under ett stort arrangement tidligere i vinter hvor ordføreren i Bodø deltok.

– Det var under et offesielt besøk av Ordfører Ida Pinnerød at vi fikk overrekt miljøsertifiseringen Miljøfyrtårn tidligere denne vinteren, sier driftsdirektør Roger Stensen.

Han er stolt over at Nordlandsbuss nå har blitt godkjent som Miljøfyrtårn og mener dette er med å løfter selskapet.

– Vi må nå levere årlig miljøregnskap, noe som krever fokus fra alle. Vi har fått instalert ett system som måler sjåførenes økonomikjøring, som igjen vil bidra til lavre forbruk og mindre utslipp av avgasser, forklarer Stensen.

– Å ha en miljøsertifisert bedrift er med å sette fokus på miljø. I tillegg så kreves det i mange fylker miljøsertifisering av bedrifter som skal være med i anbudskonkurranser, så dette er bra for oss, forklarer Stensen.

Fakta:
Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet 13. november 2003. Stiftelsen drifter programmet fra sin administrasjon i Kristiansand. Stiftelsen utvikler og forvalter den nasjonale miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble etablert i 2003 og er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn i Kristiansand.

En Miljøfyrtårnvirksomhet driver arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene må dokumentere og oppfylle både lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning. Kravene omfatter miljøaspektene energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø. Virksomheten skal gjennomføre tiltak for å skape en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har utviklet krav for 72 ulike bransjer i offentlig og privat sektor. Sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering foretatt av kommunenes utnevnte sertifisør. Det leveres årlige miljørapporter, og virksomheten må resertifiseres hvert tredje år. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og per 1.juli 2014, er over 5 000 virksomheter i Norge sertifisert Miljøfyrtårn. Kilde: Wikipedia

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.