– Flere må ta kollektivtransport

Flere og flere mennesker flytter inn til byene. Og selv om folk velger å kjøpe elektrisk bil, så må flere ta kollektivtransport fremover. Alternativtet er at det blir forbudt å bruke privatbil på hverdagen.

Det er allerede trangt på veinettet mange steder i Norge og resten av verden. Og i mange byer så er det rushtid nærmest døgnet rundt. Mennesker ønsker å flytte inn til storbyene for å jobbe, og samtidig ønsker de å ha egen bil for å nyte friheten den gir.

Men selv om fokuset har vært å få folk til å tenke miljø og kjøpe elektrisk bil, så er det ikke løsningen på et kanskje enda større problem. Fremkommeligheten er truet. Folk står fast i trafikken. Selv om kanskje ikke dette er så veldig synlig i norske byen, så øker antall privatbiler. Et tall som burde synke med dagens fokusen regjeringen har på kollektivsubsidier. Men regjeringen, og det ikke bare i Norge, har ikke tatt inn over seg at fordelene elbiler har ikke gir mindre biler på veien.

Denne fokusen kan på sikt skade mer enn det gjør godt. Bussmagasinet fikk anledning til å møte styreleder og gründer Wang Chuanfu hos Build Your Dreams BYD. Han mener det må fokuseres mer på kollektivtransport fremover enn det gjør i dag. Og han viser til tre viktige løsninger som bør på plass.

– Jeg mener det må tre viktige kollektivelementer på plass. Første er godt utbygget buss-/metronettverk. Så må det på plass skyrail og siste er skyshuttle, sier Chuanfu. Og han viser til flere egne prosjekter som kan løse fremkommelighetsproblemet store byer i dag sliter med.

Bussene nå frem og da må privatbiler vike. Chuanfu er klar på at veien til målet kan være å forby privatbilbruk på hverdager.

– Vi ønsker ikke å komme dit, men fremtiden, slik den ser ut nå, kan bety at en må forby privatbilbruk i hverdagen. Altså at det kun er lov å bruke den i helgene, sier han og håper at folket selv skjønner alvoret og legger opp til mer bruk av kollektiv.

Samtidig ser en i Kina at folk flytter tettere og at det her må bygges gode kollekrivløsninger raskt. Derfor har de tatt frem skyrail og skyshuttle som to gode løsninger for nye byer eller byer hvor en kan sette opp slike løsninger. Det er kollektivtransport som går over bakken.

– Ofte ønsker mange å bygge undergrunnsbane av ulike typer, men det tar veldig lang tid, lenger tid en en kanskje har. Da bør en de på løsninger i luften. Og det koster 1/5 del av en undergrunnsbane. Kan frakte like mange og folk får se hvor de reiser, sier Chuanfu.

Han har allerede flere prosjekter på gang. Flere i Kina, Tyrkia og Brasil. Systemet er ikke ment å ta over for bussen, men være et av de tre viktige elementene for at byen igjen kan puste. Skyshuttle er en mindre versjon av skyrail og kan klare opp til 10.000 passasjerer i timen. Ment for mindre tettsteder og i gjerne i tilknytning til skyrail.

BYD er også stor produsent av personbiler, men er klar på at deres ansvar for å komme frem må tas på alvor. Derfor jobber de raskt med nye gode løsninger som er raskt å sette ut i live. En mellomstor by kan bygge Skyrail på rundt 18 måneder, mot nær ti år på en undergrunnsbane. Og mange byer har ikke ti år på seg.

Byen Zhenzen i Kina har vokst fra rundt noen hundre tusen innbyggere på åttitallet til nå 16 millioner. Og den øker med nær ti prosent årlig. Byen har nettopp byttet ut alle sine 16.000 bybusser med nye elektrisk busser og skal nå skifte ut nær 20.000 taxier med elektriske modeller. Men samtidig ser de på nye løsninger for å flytte mange mennesker rundt i byen på kort tid. Veinettet er allerede sprengt.

Denne kinesiske byen er bare et av mange eksempler på stor økning av folk som vil bo sentralt. Norge har ikke enda det problemet, men Oslo er allerede i dag på grensen til å få alvorlige mobilitetsproblemer. Og løsningene ligger langt frem. Både ny E18, ny ring 4 og Fornebubane er langt frem. Det samme er intercitytog. Da er en raskere løsning å redusere privatbiler på dagens veinett. På den måten mener BYD at bussene, som er de mest fleksible, vil få berdre plass og fungere optimalt.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.