Flere lar bilen stå

1,3 millioner flere rogalandendinger tok buss i 2018 sammenlignet med 2017. – Vi er trygge på fortsatt passasjervekst i 2019, sier Kolumbus-direktør Odd Aksland.

Størst er veksten på Nord-Jæren. Antallet bussreisende økte fra 18 332 118 til 19 672 378, en vekst på 7,3 prosent.

– Det er klart at veksten økte noen ekstra hakk i oktober, da rushtidsavgiften ble innført, men det er gledelig at veksten var jevn også før oktober, forklarer Odd Aksland, direktør i Kolumbus.

En minimal nedgang i Jæren/Dalane og Nord-Rogaland resulterer i en total vekst i antall reisende i hele Rogaland på seks prosent. Også fra 2016-17 var det en total vekst på 5,6 prosent. Denne jevne veksten skyldes i stor grad styrkingen av kollektivtilbudet sommeren 2016 gjennom politisk satsing og belønningsmidler, med flere ruter og avganger.

Størst trykk på rutene på Nord-Jæren

Målt i antall passasjerer, er rute 2 mellom Sandnes og Tananger klart på topp med nesten 2,8 millioner i 2018. Like etter ligger rute 3 mellom Viste Hageby og Forus, med godt og vel 2,4 millioner passasjerer i fjor.

– Både rute 2 og 3 går der bussveien vil gå, samt rute 42. Rute 42, mellom Sandnes, Sola og Jåsund, er den åttende mest brukte ruten i 2018, med 827 025 passasjerer gjennom året. Bussveien vil gi et bedre kollektivtilbud til de aksene hvor vi har flest reisende i dag, forklarer Aksland.

Målt i vekst er det rute 3 og 42 som vokser mest med henholdsvis 12,9 og 12,2 prosent.

Også andre alternativer til bilen vokser

Tallene fra Kolumbus’ båttrafikk viser også en økning i antall reisende. Totalt er det nesten 60 000 flere reisende i 2018 enn i 2017, med over 1 million reisende i fjor. Størst er økningen på hurtigbåten til Byøyene, med over 40 000 flere reiser i 2018 enn i 2017.

Det ble gjort over 23 000 flere sykkelturer med Bysykkelen i 2018 enn i 2017, fra 56 962 turer til 80 074. Med 9272 sykkelturer er mai den mest populære måneden i 2018, og også den måneden med mest økning fra 5650 turer i mai 2017.

– Det har også vært en glede å lese om Stavanger kommune som rapporterer om en eksplosiv vekst i antallet personer som tar sin vanlige sykkel fatt, langt inn i høstmånedene i 2018, slår Aksland fast.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.