Flere fylkeskommuner tar umiddelbart i bruk den nye standarden – Ruter venter

En rekke fylkeskommuner har allerde nå bekreftet at de vil umiddelbart ta i bruk den nye busstandarden NS 11050 Persontransport som i går ble lansert av Standard Norge. Ruter AS vil vente med å ta den i bruk.

Allerede under lanseringen av den nye busstandarden i regi Standard Norge så bekreftet både Nordland og Troms fylkeskommune at de ville benytte den nye standarden for bussmateriell fremover.

– Vi skal benytte NS 11050 Persontranport ved forming av materiellkrav ved de neste anbudene for persontransport i Nordland. Og det samme vil også gjelde i Troms Fylke, sier Bjørnar Klausen, Nordland Fylkeskommune.

Han sitter også sentralt i Kollektivforeningen og har hatt en viktig rolle i arbeidet med den nye standarden som gruppemedlem i utarbeidelsen av standarden hos Standard Norge. I går holdt han innlegg hvordan det ofte er blitt gjort feil i utarbeidelse av materiellkrav ved innkjøp av busser.

– Vi har sett mye skreddersøm opp gjennom årene og gjerne da busser så detaljerte at de har hatt begrenset bruk. Vi har måtte skrote busser med knappe 70.000 kilometer på telleren, sier Klausen.

Han ser bare fordeler med å innføre den nye standarden allerede nå. Det vil ivareta en lik utforming på tvers av fylker og regioner. Den vil ivarta universell utforming, gi større flyt av busser og ikke minst senke kostnadene.

– NS 11050 er et nyttig verktøy, både i å utforme anbudene og gi bedre komfort for passasjerer, men ikke minst bedre arbeidsmiljø for sjåførene, forklarer han og viser til at standarden har flere punkter om arbeidsplassen for bussjåførene. Noe som sjåførorganisasjonene har vært aktiv med å få frem.

Klausen lover at de to nordlige fylkene, Nordland og Troms skal bruke standarden, men i tillegg tar han den med til Samferdselskollegiet som vil sammen med KS få dette opp og frem. I tillegg kunne han love at den er et meget viktig bidrag i arbeidet med å få på plass en nordisk standard. Noe som kollektivforeningen nå i disse dager arbeider med å sluttføre.

I tillegg til at Nordland og Troms fylkeskommuner tar i bruk standarden, så skal også Telemark Fylkeskommune med kollektivselskaper Farte ta den i bruk.

– Telemark Fylkeskommune kommer til å legge den nye standarden til grunn ved kommende anbud. Men vi vil eventuelt vurdere om enkelte av kravene kan reduseres ytterligere for å få ned kostnaden. Vi overlater det til tilbyder å vurdere, sier Tore Felland Storhaug, Rådgiver areal og transport Telemark Fylkeskommune.

Skyss har også deltatt i arbeidet med den nye norske standarden og er positive til å ta den i bruk.

– Skyss har over lengre tid deltatt i arbeidet med utarbeidelse av ny busstandard, og vi er positive til en slik standardisering. Vi ønsker å ta standarden i bruk, og vi kommer til å gjøre konkrete vurderinger av dette i anbudsforberedelser framover, sier Ingrid Dreyer, pressekontakt i Skyss.

Ruter lar vente på seg
Ruter AS er ikke like rask med å innføre den for fremtidig anbud. De holder litt igjen og vil se nøyere på hva den inneholder.

– Standarden ble lansert i går, og Ruter må nå sette seg grundig inn i denne standarden for å se på hvilke konsekvenser den vil få for oss. Det er derfor for tidlig å svare på hvordan standarden vil bli anvendt i fremtidige anbud, skriver Gro Fjeldberg Janborg, kommunikasjonssjef hos Ruter AS.

Ruter AS var en av de få kollektivselskapene som ikke var med i faggruppen når standarden ble utarbeidet.

Målet er mer buss for pengene og flere reisende
NHO Transport kom tidlig på banen og har vært en aktiv pådriver i arbeidet med standarden. De ser mulighetene for flere reisende med buss og da på en mer kostnadseffektiv måte.

– Målet er at flere skal reise kollektivt på en kostnadseffektiv måte. Da er denne standarden et kjempeviktig virkemiddel. For det første må bussmateriellet være attraktivt for kunder og sjåfører. Det har vi jobbet med i denne standarden. For det andre må innkjøpene være kostnadseffektive, og det bekrefter importørene at de vil bli med standardiserte materiellkrav. For det tredje må ambudsprosessene være effektive og profesjonelle. Og vi tror at å bruke denne standarden gir en forenkling for alle interessentene i ambudsprosessen. Sist men ikke minst: Alle som jobber med kollektivtransport er opptatt av fornøyde kunder og standardisering gir mer kollektivtrafikk for pengene og dermed flere fornøyde kunder, spår Jofri Lunde som er næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.