Fjernet avstandskravet på buss

8. juni ble avstandskravet for passasjerer på bussen fjernet. Grunnet den gunstige smittesituasjonen på i Norge, justeres avstandskravene ombord på skoleskyssen hos de aller fleste kollektivselskaper fra mandag 8. juni . Det betyr at skolebusser igjen kan kjøre med full kapasitet.

Utdanningsmyndighetene har angitt et trafikklyssystem for å beskrive smitteverntiltakene på de ulike beredskapsnivåene. 

  • Rødt nivå = kun halv kapasitet i bussene kan utnyttes
  • Gult nivå = medfører at elever fortsatt oppfordres til å gå, sykle og ordne transporten selv (foresatte kjører) til skolen, men at kapasiteten på bussen kan utnyttes fullt ut dersom det er nødvendig for at alle elevene skal bli med til skolen på ordinær transport.
  • Grønt nivå = helt ordinær skoleskyss

Det er lokale helsemyndigheter som gjør denne vurderingen sammen med skoleeier. Lokale helsemyndigheter i de fleste kommuner i landet vurderer nå beredskapsnivået til å være gult eller bedre.

Det går dermed mot en normalisering i kollektivtransporten og folk kan ta hverdagen tilbake.

Bussbransjen oppfordres til å følge med på myndighetenes råd og veiledning.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.