Får utsatt frist for utløpt kjøreseddel

– Vi må sikre at vi har nok tilgjengelige sjåfører, og sørge for at persontransporten ikke stopper opp. Mange sjåfører har en kjøreseddel som utløper den nærmeste tiden. For dem utsetter vi nå fristen for fornyelse av denne. Samtidig gjør vi det mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser etterskuddsvis, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

En midlertidig forskrift om forlengelse av kjøresedler er nå fastsatt. Dette skal sikre at førere i persontransport mot vederlag ikke mister retten til å utføre yrket sitt fordi kjøreseddelen utløper.

– Vi er nå i en krevende situasjon på grunn av utbruddet av koronaviruset. Fornyelse av kjøresedler utstedes av politiet, og det kreves helseattest. Med flere hundre kjøresedler som utløper den nærmeste tiden, vil det ikke være riktig prioritering av ressurser verken i helsevesenet eller hos politiet å håndtere dette nå, sier Hareide.

Kjøresedlene er gyldige så lenge forskriften varer, som i utgangspunktet er så lenge koronaloven gjelder. Dvs. én måned fra 27. mars. Forskriften kan forlenges om loven forlenges. Høring om forlengelse av koronaloven ble sendt ut fra Justis- og beredskapsdepartementet 2. april, med høringsfrist 8. april.

Midlertidig ordning for betaling av ferjereiser

For å hindre at salg av billetter blir en mulig kilde til spredning av virus mellom passasjerer og mannskap på riksveiferjene, er manuell betaling stanset inntil videre. Flere fylkeskommuner har gjort det samme for sine ferjesamband. Dette har vært nødvendig for at ferjesambandene fortsatt kan holdes i drift med det mannskapet som kreves.

En midlertidig forskrift gir nå Statens vegvesen og fylkeskommunene mulighet til å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjeturen etterskuddsvis. Dette er allerede tilgjengelig teknologi som vil sikre billettinntektene og bidra til drift av ferjene, når man nå ikke kan ta betaling manuelt.

– Det er bra at det er tatt grep som bidrar i kampen mot korona. Samtidig er billettinntektene er en viktig del av finansieringen av ferjetilbudet. Vi trenger derfor denne midlertidig ordningen slik at folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte, sier samferdselsminister Hareide.

Ferjemannskapet skal nå midlertidig gå over til å billettere trafikantene ved hjelp av å registrere bilskilt der det ikke er innført brikkebetaling, og for trafikanter som ikke har AutoPASS-brikke i ferjesamband som har innført brikkebetaling. Eierne uten brikker vil bli fakturert etter at reisen er gjennomført. Dette er en ordning som ligner på løsningen for bompengeinnkreving.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.