Formålet med høringen er å evaluere effektiviteten til EUs finansieringsordninger for bærekraftig urban mobilitet og bruk av alternative drivstoff.

Bakgrunnen er at bærekraftig urban mobilitet og bruk av alternative drivstoff har blitt stadig viktigere i en transportpolitisk kontekst. Dette reflekteres også i EUs White Papers on Transport fra 2011 og 2001. Evalueringen tar for seg finansiering i periodene 2000-2006 og 2007-2013.

Lenke til Kommisjonens hjemmeside for høringen:

Link til EU-høring