Et helelektrisk kollektiv-Oslo

Det går ikke upåaktet hen internasjonalt at Oslo ligger meget langt fremme når det gjelder elektrifisert kollektivtransport. Reiselivsmagasinet Codé Nast Traveller med gjengivelse i nettstedet Busworld.org skriver i romjulen at Oslo vil ha verdens første helelektriske kollektivtrafikk allerede i løpet av 2023.

Det er særlig elektrifiseringen av bussene som har ført til dette. Mot slutten av 2023 vil så godt som alle busser med forbrenningsmotor være skitet ut med elektriske. Tog, T-bane og trikk har jo gått på strøm lenge. Og fergetrafikken ut til øyene enten er eller vil bli elektrifisert.

Oslo elektrifiserer som et svar på klimautfordringene, men også for bedre folkehelsen gjennom mindre luftforurensning, ifølge magasinet, som slår fast at 300.000 mennesker har fått en for tidlig død i EU siden 2019 på grunn av dårlig luftkvalitet.

Magasinet fremhever i tillegg Oslos satsning når det gjelder å gjøre det enkelt å ta seg frem til fots og på sykkel, samt at hovedstaden tar mål av seg til å være verdens første fossilfrie by i 2030. Likeledes blir Norges satsning på elektrifisering av personbilparken lovprist. Codé Nast Traveller slår fast at ikke noe land har større tetthet av elbiler i forhold til folkemengden og at målet er at det kun skal selges elektriske- og hydrogendrevne personbiler fra 2025.

Og med denne lovprisningen utenfra er vel tiden inne til å ønske et riktig godt nytt år!

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.