– Vi har ingen å miste!

Redaktør Tom Terjesen: Igjen våkner vi opp til tragiske nyheter om at vi har mistet en av våre egne. Onsdag morgen mistet en bussjåfør i 50 årene livet i en front-mot-front kollisjon mellom to busser i Fredrikstad. En dyster statestikk blir bare mer dyster. Sikkerheten for sjåførene MÅ bli bedre.

«Vi har ingen å miste!» Det kan ikke sies på en annen måte. Og løsningen er enkel. Det må fokuseres på bedre sjåførsikkerhet i bussene. Strengere krav må også komme i fra EU hold, ikke bare fra Norge.

I snitt mister vi her i landet en bussfjåfør i året i ulykker. Det er en for mye, og et ganske høyt snitt når en sammeligner det med hele EU. I Eu med 447 millioner mennesker så mister i snitt 22 bussjåfører livet i ulykker. Og med Norges sine 5,4 millioner, så topper vi alle land når det kommer til tragiske ulykker med buss.

Selv om vi har krevende kjøre- og føreforhold, så har det viste seg at de fleste ulykkene med fatal utfall skjer under relativ lav fart. Mens skadeomfanget er stort. Og grunnen er at bussjåførene sitter meget utsatt til bak rattet i en by- og forstadsbuss.

Frem til slutten av 1970 tallet så var det normalt at bussene hadde frontmotor og ramme som gjorde førerplassen relativt trygg. Men når motorene ble plassert under, eller bak i bussen, så fulgte ikke lovverket med i timen. Det ble rett og slett ikke fokusert på sikkerhet for sjåførene. Kun for passasjerene.

Siden 2011 har Bussmagasinet skrevet utallige artikler og lederspalter om kravet for bedre sjåførsikkerhet. Daimler har gjennom Mercedes-Benz og Setra gått fremst med deres forslag og løsninger for bedre sjåførsikkerhet. Men tross for dette, så har ikke lovverket fulgt etter.

Med årene har også sjåførorganisasjonene fulgt dette opp og satt både krav og løsninger på dagsorden. Flere oppdragsgivere har også fått inn noen løsninger i anbudene. Men siden det ikke finnes egne regulativer for bussbransjen, så har en valgt å gå for en løsning som lastebilbransjen har fulgt i snart 50 år. R-29 direktivet er en løsning som forsterker fronten mot direkte påkjørsel, men fremdeles er ikke dette en god nok løsning for bussene.

Bussjåførene sitter relativt lavt i en rutebuss og med lite som beskytter dem fra utvendig påvirkning.

Mitt råd er å løfte opp sjåføren minst 15 til 20 centimeter. Forsterke hjørnet kraftig og montere ulike underkjøringshindre. Få inn krav om ulike prevative sikkerhetsløsninger i tillegg for å redusere ulykken, og også medvirke til at ulykken kan unngås.

Kravene må innføres for hele EU, om ikke hele verden. Og i det minste være innført som krav i alle norske anbud.

Vi må og skal snu denne negative utviklingen og gjøre hverdagen trygg for både bussjåførene og passasjerne. Vi har ingen å miste!

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.