ESA ser på Årøy-sambandet

EFTAs overvåkningsorgan (ESA), som overvåker at Norge etterlever EØS-konkurransereglene, har stilt spørsmål ved kontraktene i ferjesambandet Kongshus – Mikkelsby.

-Vi har god oversikt over saksdokumenter og politisk behandling, sier samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi i Finnmark fylkeskommune. Han er forberedt på at ESA vil se nærmere på hvordan sambandet har vært driftet og politisk behandlet opp gjennom årene.

For kort tid tilbake mottok samferdselsavdelinga i fylkeskommunen en henvendelse fra Samferdselsdepartementet, fordi ESA hadde bedt departementet om å svare ut spørsmål rundt kontraktsinngåelser og –gjennomføring i ferjesambandet til Årøya.

Spørsmål om kontrakter
-Det var en del spørsmål knyttet til kontraktene fylkeskommunen har og har hatt med Altafjord Oppdrett AS, og hvordan disse er håndtert, sier samferdselssjefen.

I tillegg stilte de spørsmål rundt anbudet som ble gjennomført i 2013 i Årøy-sambandet, der Boreal var anbudsvinner. Hvorfor opererer ikke de sambandet, og hva er gjort i forhold til oppfyllelse av forpliktelsene i anbudet, var temaer de var innom.

Har god oversikt
Samferdselssjefen sier at fylkeskommunen har god oversikt over både saksdokumenter og politisk behandling på dette sambandet opp gjennom årene, og er forberedt på at det vil kunne komme en nærmere henvendelse rundt dette fra ESA.

-Som følge av situasjonen, har vi søkt juridisk bistand som rådgivning for videre oppfølging, forteller Holm-Varsi.

-I tillegg har vi inntil videre innstilt videre kontraktsforhandlinger med Altafjord Oppdrett AS, i påvente av ESAs videre behandling.

Politikerne orienteres

-Vi forbereder nå en presentasjon av situasjonen til politiske utvalg i desember, avslutter samferdselssjefen.