Enklere reisehverdag

– Det er et mål for regjeringen at flere reiser kollektivt og at vi bidrar til forenkling og forutsigbarhet for næringslivet. Med nasjonal reiseplanlegger bidrar vi til begge deler. De nye retningslinjene for offentliggjøring av ruteopplysninger gjør det enklere å planlegge reiser i god tid for reiselivsbransjen og folk flest. Retningslinjene markerer starten på etableringen av en nasjonal rutedatabase, som skal være på plass ved årsskiftet, sier samferdselsminister Marit Arnstad.  

Vegdirektoratet har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å etablere en nasjonal rutedatabase. Den skal inneholde konkurransenøytral reiseinformasjon for alle typer kollektivtransport innenlands, inkludert buss, tog, fly og båt. Planen er at databasen skal være operativ ved årsskiftet 2013/2014. En slik landsdekkende database finnes ikke i dag.
I samarbeid med Ruter og NRK utvikler Statens vegvesen nå en nasjonal trafikkportal for Internett og mobiltelefon, med informasjon fra den nasjonale rutedatabasen. Portalen skal være fullt operativ i løpet av 2014, men en testversjon med rutedata fra Østlandet, er nå tilgjengelig på www.dit.no.
Den nasjonale rutedatabasen skal være tilgjengelig for alle profesjonelle aktører som ønsker å tilby reiseplanleggingstjenester, inkludert tilbydere av trafikkportaler på Internett eller mobiltelefon.
De nye retningslinjene som Samferdselsdepartementet har fastsatt, omfatter blant annet:

  • Innføring av nye tidsfrister for overføring av rutedata. Reiselivsnæringen og enkeltaktører skal kunne planlegge sin reise tre måneder i forveien, etter hvert seks måneder. I dag kan det være vanskelig å planlegge reiser i god tid før avreise.
  • Innføring av nytt elektronisk format for overføring av lokale rutedata til den nasjonale rutedatabasen. Eksisterende systemer med til dels manuell innsamling innstilles.
  • Innføring av ny standard på data til den nasjonale rutedatabasen. Reiseopplysninger skal bygge på samme lest uavhengig av fylke, for entydig og fullverdig reiseinformasjon til kundene. I dag varierer reiseopplysningene fra sted til sted.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.