Elektromobilitet: Ladepark for ulike teknologier

Med etableringen av en ny ladepark ønsker den polske bussprodusenten Solaris å gi kundene mulighet til å få et innblikk i ulike ladeteknologier.

Solaris skal bygge den nye «Solaris Charging Park» ved sitt anlegg i Bolechowo nær Poznan. Ladeparken skal være utstyrt med ulike ladesystemer og toveis ladeteknologi. Muligheten til å teste ulike løsninger her er ment å være et svar på den økende etterspørselen etter elektriske busser fra europeiske bussoperatører. Byggearbeidet skal ifølge selskapet være ferdig innen utgangen av dette året, og ladeparken skal kunne være i full drift i midten av 2022.

Ladeparken skal ha et samlet areal på 5000 kvadratmeter. Fire ladepunkter for kjøretøy, hovedladestasjon og teknisk rom skal være i en overbygd del. På taket av konstruksjonen blir det installert solcelleceller som muliggjør lokal energiproduksjon fra fornybare energikilder.

Ladesystemer fra ulike leverandører

Det er installert ladesystemer fra ulike leverandører i ladeparken. Forskjellige batteriladesystemer testes, og det utarbeides tilbud tilpasset de ulike markedskravene. Man vil finne ladepunkter med effekter fra 150 til 600 kW. Systemet er kompatibelt med kontakter som er tilgjengelige på markedet, i tillegg til lading via pantograf. Ladeparken støtter også V2G-teknologi (Vehicle-to-Grid), altså teknologi for toveis energiflyt mellom kjøretøyet og nettverket. Solaris Charging Park blir den første toveis ladeparken i Polen og en av de første i sitt slag i Europa.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.