Elektriske busser gir bedre helse

Beboere langs en bussrute i Göteborg føler de har fått det bedre etter at det ble satt inn helelektriske Volvo-busser. Dette er i henhold til en studie gjennomført av universitetet i Göteborg for ElectriCity hvor Volvogruppen er en av partnerne.

Høsten 2019 ble helelektriske busser tatt i bruk på rute 60 i Göteborg. Bussene som ble erstattet, hadde et betydelig støynivå, særlig i motbakkene, og her er det snakk om en bussrute med svært varierende topografi. Tidligere undersøkelser har vist at lavfrekvent støy virker forstyrrende i boligområder langs ruten. – Problemer med lavfrekvent støy er at den trenger lettere inn i hus, og selv små økninger merkes lett, sier Kerstin Persson Waye, professor innenfor «Environmental Medicine».

– Det er positivt at vi nå har forskning som viser at elektriske busser ikke bare gir lavere støy, men også at folk langs bussruten har det bedre. Denne kunnskapen er viktig for fremtidig byplanlegging og økt fleksibilitet når det gjelder kollektivtrafikk i byer, sier Marie Carlsson. Hun har tittel av City Mobility Director hos Volvo Buses.

Studien ble gjennomført ved hjelp av spørreskjemaer sendt til et utvalg innbyggere. Halvparten bor langs busslinjen, mens den andre halvparten bor lenger unna og utgjør en referansegruppe. De aktuelle innbyggerne svarte på spørsmål både før og etter de elektriske bussene ble satt i trafikk. Parallelt er det gjennomført innvendige støymålinger i utvalgte boliger.

Resultatene viste klare forskjeller i aktuelt støynivå og hvordan beboerne følte seg berørt. Antall respondenter som hadde merket seg støy fra bussene, gikk ned fra 75 til 39 prosent. De som følte seg ekstra ille berørt, gikk fra 26 til 5 prosent. Andelen som følte seg slitne og i verste fall nedfor på grunn av støy, sank også merkbart.

Halvdan Korsmo

Halvdan Korsmo har vært fagpresse-journalist siden 1970-tallet. Han har vært journalist og redaktør i flere anerkjente norske tidsskrifter. Han har tidligere vært norsk representant i juryene for International Truck of the Year og International Bus & Coach of the Year. Han er nå freelance-journalist i flere fagtidsskrifter, blant annet Buss Magasinet.