Elbussene i drift på linje 51 og flere kan komme raskt

Seks batterielektriske busser er nå i full drift i Drammen. Men om bare få år kan det være nærmere 40 flere, skal en tro kollektivselskapet Brakar.

Det var lagt ut rød løper og interessen var stor da Drammen endelig kunne sette i drift sine seks elektriske busser. Selv om direktør hos kollektivselskapet Brakar, Terje Sundfjord gjerne skulle sett at linjen var i drift for mer enn et år siden, så var han godt fornøyd med oppstarten.

– Dette er en fantastisk dag. Vi har som kjent hatt noen utfordringer underveis. Men nå er bussene i drift, sier Terje Sundfjord. Han har bare gode ord å si om Volvo som leverandør. Men understreker at prisene på elbuss må ned og produksjonen av elbusser i Europa må opp, ellers blir det kineserne som får levere busser i fremtiden.

– Prisene på elbusser vil garantert synke, om ikke på grunn av masseproduksjon i Europa, så på grunn av import fra Kina. Og disse vil dominere markedet om ikke de europeiske produsentene får i gang en merkant økning i produksjonen, sier Sundfjord med et stikk til de europeiske leverandørene.

Og han har på lang vei rett i dette. Ser en på kommende leveranser av elbusser, så haler de kinesiske leverandørene innpå.

Bagrunnen for disse ordene er at det nå satses for fult med elektriske busser i Drammen. Blir bypakkene vedtatt kan det innen 2024 være mellom 30 og 40 elektriske busser i drift. Og allerede nå har Brakar fått godkjent støtte til ladeinfrastruktur fra Enova på 15 ladestasjoner. Dette betyr at det innen få år kan komme elbusser på nesten samtlige linjer i byen.

– Drammen har vært veldig velvillig til å legge til rette for ladeinfrastruktur. Og det er en viktig faktor at en har et godt og effektivt forhold til kommuen når det kommer til utbygging av ladeinfrastruktur. Dette må være på plass i god tid før oppstart, sier han og legger til at en ikke alltid vet hva som et under grunnen der hvor en skal sette opp disse ladestasjonene, men rask behandlingstid gjør at tingene løser seg raskt og greit til slutt.

– «look to Drammen», avslutter Sundfjord.

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.