Ebusco sine elbusser til Drammen

Brakar har tirsdag tildelt kontrakt på seks elbusser i Drammen. Nederlanske Ebusco vant kontrakten på leveringe av busser og ladesystem til Elbussprosjektet, Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 30 millioner kroner.

Norconsult har vært engasjert av Brakar for å bistå selskapet i anskaffelse av elektriske busser med hurtiglader. På et styremøte hos Brakar i dag, tirsdag 20. desember ble vinneren av anbudskonkurransen avgjort. Nederlanske Ebusco skal levere elektriske busser med hurtiglading i løpet 2017.

Ebusco har tildligere levret to busser til prøveprosjekt i Stavanger i regi Kolumbus. Ytterligere tre busser er under levering til dette prosjektet. Disse skulle vært levert mai i år, men har blitt forsinket hos leverandør med nå over seks måneder.

301-omnibus_26_28_2016Ebusco 2.1 som den nyeste modellen heter, har en batterikapasitet på opp til 311 kWh som gir en kjørestrekning på rundt 300 kilometer på en full opplading. I ruten bussen skal kjøre på i Drammens distriket er det planlagt to hurtigladestasjoner. En på hver ende av ruten. Her vil bussene lades opp igjen før neste ruteavgang. Dermed kan det settes inn mindre batterier i disse bussene, som igjen gir mindre vekt og større passasjerkapasitet.

Ebusco 2.1 er 12 meter lang, har en egenvekt på 13 tonn og en passasjerkapasitet på 90 passasjer totalt. Hvordan disse bussene blir utformet til nettopp dette anbudet vil Bussmagasinet komme tilbake til.

De elektriske bussene skal settes i drift høsten 2017, og kjøre på linje 51 Drammen – Mjøndalen.  Det vil være ladestasjoner ved Mjøndalen stasjon og på Drammen busstasjon. Et av kravene i kontrakten er at bussene skal kunne kjøre strekningen tur-retur uten å lade, og bussene Brakar nå kjøper av Ebusco har kjørelengde på 50 kilometer.

Med en ladetid på 4,2 minutter vil bussene også enkelt gå inn i dagens trafikkavvikling. Ebusco leverer busser til flere markeder i Europa. Bussene skal i prøveperioden eies av Brakar.

Terje Sundfjord_2– Brakar vil gjøre kollektivtransport enda mer miljøvennlig, og støtten fra Enova gjør at vi kan være blant de første i Norge som får denne type teknologi i drift, sa Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar as da anbudene ble lyst ut.

– Blir de elektriske bussene en suksess kan det gi grunnlag for at store deler av kollektivsatsingen i Buskerudbypakke 2 kan baseres på ren energi og nullutslippsteknologi. Det viktigste miljøgrepet vi kan gjøre er å få flere til å reise kollektivt, sykle og gå, men elektriske busser vil være et viktig bidrag til bedre byluft og mindre støy fra trafikken, fortalte han videre.

I første omgang vil Brakar kjøpe inn fire til seks elektriske busser som skal trafikkere linje 51 Drammen – Mjøndalen. Linjen blir et prøveprosjekt på hvordan elektriske busser vil fungere i praksis. Ladestasjoner, med pantografer som lader bussene, blir etablert i hver ende, det vil si på Drammen busstasjon og ved Mjøndalen stasjon.

Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 30 millioner, hvor Enova gav tidligere i år en støtte på 9.2 millioner kroner til prosjektet.

8 leverandører ble prekvalifisert til konkurransen.

– Dette har vært en knallhard konkuranse å jobbe med, sier en godt fornøyd Bjarne Jordahl hos Ebusco. Han er veldig fornøyd med å bli valgt som leverandør av de første elektriske bussene i Drammensregionen.

bjarne– Bussene blir relativt like de som nå er under levering i Stavanger. Ebusco 2.1 på 12 meter med 2+2+0 dørløsning og 311 kWh batteripakker. 36 seter og rundt 90 passasjerer totalt, alt etter totalvekten på bussen. Men det unike med disse bussene til Drammen, er at de også vil bli levert med pantograflading. Vi leverer ladesystem på 300 kW sin vil stå på endeholdeplassene, forteller Jordahl.

Bussene skal ankomme Drammen innen 1. oktober og settes i rutedrift fra og med 1. november 2017.

– Å vinne dette anbudet viser at vi har et produkt de har tro på. Vi slo store Volvo på målstreken, sier han.

Nytt innslag i bybildet
-En av grunnene til at denne strekningen er valgt er at det er forholdsvis enkelt å etablere de nye ladestasjonene på Mjøndalen stasjon og Drammen busstasjon, forklarer Sundfjord. -Vi er veldig godt fornøyd med dialogen vi har med Drammen og Nedre Eiker kommune, samt Glitre som samarbeidspartner ved etablering av de nye ladestasjonene, sier han.  – Begge kommunene er også en del av Buskerudbysamarbeidet og elbussene bidrar til å nå de miljømål Buskerudbyen har satt seg.

-Buskerudsamfunnet er i stor utvikling. Spesielt i byområdene er det forventet betydelig vekst i årene fremover, og da er det viktig at innbyggerne våre får gode kollektivløsninger som er fremtidsrettet, sier Roger Ryberg (Ap).

Tom T.

Tom Terjesen er født i Kristiansand, men bor nå på Tromøya i Arendal. Begynte tidlig å få interessen for trykt media. Var løpegutt i avisen Sørlandet. Flyttet som 12 åring til Kvinesdal og begynte umiddelbart som ung frilanser for avisen Agder. Som 19 åring flyttet han til Høvåg og var med på oppbyggingen av Høvågavisa. Senere har han vært frilanser for en rekke tidsskrifter landet over. 2002 grunnlag han Bussmagasinet som i dag er landets største og viktigste fagtidsskrift for bussbransjen. Han er også president i den internasjonale Bus & Coach jury.